Bezprecedensowy wzrost liczby agresywnych nowotworów po szczepieniach kowid.

Bezprecedensowy wzrost liczby agresywnych nowotworów: lekarz z 48-letnim stażem, dr Dietrich Klinghardt ostrzega !

https://www.aussie17.com/p/unprecedented-surge-in-aggressive

„…A rodzaje nowotworów, które obecnie się pojawiają, są znacznie bardziej agresywne i szybsze niż wszystko, co zaobserwowaliśmy w ciągu tych 48 lat. To było bezprecedensowe; to coś zupełnie nowego…”

——————————————–

W odcinku wyemitowanym 11 marca 2024 r. w programie Kolloquium na I wikisana.ch wikisana.ch[ [ŹRÓDŁO SOURCE] ], dr Dietrich Klinghardt , doświadczony lekarz z mający 48 lat doświadczenia, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat alarmującego wzrostu zachorowań na nowotwory. Jego spostrzeżenia dostarczają krytycznej refleksji na temat aktualnych trendów w zarządzaniu zdrowiem i chorobami. 
Doktor Dietrich Klinghardt rozpoczął swoją przygodę z medycyną i psychologią we Fryburgu w Niemczech, gdzie uzyskał także stopień doktora, badając interakcję wewnętrznego układu nerwowego naszego organizmu z chorobami autoimmunologicznymi.

Doktor Klinghardt opisał wzrost zachorowań na nowotwory jako „fenomen kija hokejowego” – termin ten oddaje żywy obraz sytuacji. Podobnie jak kształt kija hokejowego, liczba przypadków raka powoli rośnie od dziesięcioleci, by w ciągu ostatniego półtora roku odnotować dramatyczny i nagły wzrost. Ten gwałtowny wzrost liczby przypadków jest bezprecedensowy i bardzo podobny do trendu sprzedaży leków przeciwnowotworowych, jaki widzę na podstawie źródeł branżowych.

W szczególnie uderzającym fragmencie swojego dyskursu dr Klinghardt podzielił się spostrzeżeniami wyciągniętymi z dziesięcioleci uważnej obserwacji pacjentów, podkreślając niepokojącą ewolucję przypadków raka, której był świadkiem.

Mam wielu pacjentów, których znam od najmłodszych lat i wielu pacjentów, którymi opiekuję się od 20 lat, gdzie na początku leczyliśmy raka lub współ leczyliśmy go, a pacjentów uważano za wyleczonych – wyjaśnił. Długoletnia relacja z pacjentami zapewniła mu wyjątkową okazję do dostrzeżenia niepokojących trendów.

Następnie opisał niepokojące zjawisko:I nagle eksplodowała niekoniecznie ta sama choroba nowotworowa, ale inny rodzaj raka”. Kontrast, jaki rysuje pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, jest wyraźny i niepokojący. „A rodzaje nowotworów, które obecnie się pojawiają, są “znacznie bardziej agresywne i szybsze niż cokolwiek, co zaobserwowaliśmy w ciągu tych 48 lat. Jest to bezprecedensowe; to coś zupełnie nowego. ”.

Użycie przez dr Klinghardta terminu „bezprecedensowy” nie tylko podkreśla powagę tego problemu, ale także oznacza drastyczne odejście od wzorców, które obserwował w ciągu swojej prawie pięćdziesięcioletniej kariery. Jego relacja z pierwszej ręki jest kluczowym świadectwem zmieniającego się krajobrazu onkologii, który budzi poważne obawy i wymaga głębszego zrozumienia jego przyczyn.

Chociaż dokładne przyczyny tego nagłego wzrostu omawiane są ostrożnie ze względu na drażliwy charakter dyskusji, dr Klinghardt zasugerował możliwe korelacje ze „specjalnymi środkami medycznymi” wprowadzonymi w ciągu ostatniego półtora roku.  Powstrzymał się jednak w programie od głębszego zagłębiania się w ten temat, nawiązując do cenzury panującej w środowiskach medycznych: „I czy ma to związek ze specjalnymi środkami medycznymi, które były wymuszane przez ostatnie półtora roku, czy też stoją za tym inne zjawiska myślę , że powinniśmy powstrzymać się od dyskusji w kontekście tego programu.

Dr Klinghardt podkreślił również godną uwagi obserwację z własnej praktyki. Wielu jego pacjentów, o których wiadomo, że mają genetyczną predyspozycję do raka, doświadczyło eksplozji przypadków raka. Nie ogranicza się to do nawrotu wcześniej leczonych nowotworów, ale obejmuje pojawienie się nowych, bardziej agresywnych i szybciej postępujących typów nowotworów. Jest to, jak opisał dr Klinghardt, zupełnie nowa sytuacja w jego trwającej od kilkudziesięciu lat karierze zawodowej, wyznaczająca niepokojącą zmianę w charakterze chorób nowotworowych występujących obecnie u pacjentów.

Co ciekawe, dr Klinghardt zwrócił uwagę, że ten znaczny wzrost zachorowań na nowotwory agresywne dotyka przede wszystkim tych, którzy stosowali się do zaleceń lekarskich. [Czyli – dali się zaszprycować na kowid. MD]

Zasugerował także alternatywną przyczynę obserwowanego wzrostu zachorowań na nowotwory, wskazując na aktywację sieci 5G w ostatnich latach, mówiąc: chciałbym powiedzieć, że jako alternatywną przyczynę wzrostu, który obserwujemy przynajmniej, jest aktywacja sieci 5G.

 To stwierdzenie wskazuje na potrzebę dalszych badań na temat potencjalnego wpływu sieci 5G na zdrowie ludzkie.

Pamiętam, że jakieś dziesięć lat temu, u szczytu mojej kariery w branży farmaceutycznej, podjąłem decyzję o zaprzestaniu trzymania telefonu komórkowego przy uchu podczas rozmów. Mniej więcej w tym czasie zacząłem zauważać coś niepokojącego – nie tylko uczciwość wielu badań nad lekami była wątpliwa, ale wydawało się, żenowe technologie całkowicie pomijają kontrolę badańTa świadomość mocno mnie uderzyła, zwłaszcza że byłem głęboko zaangażowany w marketing leków przeciwnowotworowych i spotkałem wielu pacjentów chorych na raka. Będąc świadkiem ich zmagań, nie mogłem powstrzymać rosnącego zaniepokojenia w związku z naszą zależnością od tych technologii.

Dr Klinghardt poruszył inną kwestię dotyczącą tak zwanego wskaźnika „nadmiernej śmiertelności”. W przeciwieństwie do pierwszego roku wybuchu Kowid, kiedy wskaźniki śmiertelności były statystycznie niższe lub niezmienione, w ciągu ostatniego półtora roku od rozpoczęcia kampanii szczepień zaobserwowano niezaprzeczalny wzrost śmiertelności. To zdecydowanie kolejny sygnał, że należy jak najszybciej wycofać się z terapii genowych mRNA.