Dlaczego

Anthony Ivanowitz

Od wielu już lat obserwuję zdumiewające dla mnie zjawisko: większość z ludzi z którymi mam kontakt, to w większości mądrzy ludzie, oczytani, wybitni specjaliście w jakiś wąskich dziedzinach wiedzy, cenieni pracownicy w zawodach o wykonywaniu których ja nie mam pojęcia.

A jednocześnie ci sami ludzie wykazują jakąś skazę umysłową: nie potrafią kojarzyć faktów i wyciągać z nich poprawnych wniosków.

Z całą ostrością zjawisko to ujawniło się w skali masowej podczas tak zwanej „pandemii”

Szwindel ten był tak grubymi nićmi szyty, że człowiek inteligentny nie powinien się dać nabrać!

A jednak miliardy ludzi na całym świecie się nabrał, nie tylko uwierzyło w „pandemię” ale i dało sobie wpuścić do ciał trutkę o której działaniu i składzie chemicznym nic nie wiedziało.

Przy powszechnym dostępie do internetu, szwindel pandemiczny był i jest do zdemaskowania w kilkanaście minut (powiedzmy kilku godzin.)

Wystarczy przyjrzeć się firmie Pfajzer która „szczepionki” wyprodukowała. Była ona w przeszłości kilkanaście razy karana sądownie za działania na szkodę pacjentów i została zmuszona wyrokami sądowymi do wypłaty miliardów dolarów odszkodowań.

Prokuratura USA określiła tą firmę jako „notorycznego oszusta”. Producent o takiej kryminalnej reputacji produkuje „szczepionki”, zaś ludzie pozwalają ją sobie wpuszczać do ciał, choć gdyby Pfajzer produkował wadliwe samochody, (i wypłacił ich nabywcom miliardy dolarów odszkodowań za wypadki drogowe zawinione przez producenta) to nikt by takich samochodów nie kupował zaś firma by zbankrutowała.

Nie dość tego! Z powszechnie dostępnych danych statystycznych wynikało i wynika, że tak zwany kowid-19 (czyli coś jak… md) zwykła grypa sezonowa) posiada śmiertelność poniżej 1 %, zaś średni wiek ludzi którzy zmarli na tą chorobę wynosi 83 lata!

Już te dane powinny otrzeźwić ludzi, nawet jeśli o kryminalnej przeszłości firmy Pfajzer nie wiedzieli!

Nie otrzeźwiły!

Pojawiły się w internecie sprawozdania z różnych badań naukowych demaskujących globalne kłamstwo kowidowe – i odbiły się one jak groch od ściany! Ludzie jak barany pozwalali sobie wpuszczać do organizmów jakąś ciecz o nieznanym składzie chemicznym i o nieznanym im działaniu.

Nawet obecnie gdy na wniosek sądu w Teksasie zobowiązujący FDA (amerykańską agencję dopuszczającej szczepionkę do stosowania) do opublikowania wszystkich dokumentów przesłanych agencji przez producenta (firmę Pfizer), ujawniono, że firma ta wiedziała, że jej „szczepionka” wywołuje prawie 4 tysiące różnych chorób, nikt w Polsce się tym nie przejmuje zaś media i politycy starają się informację tą ukryć i zaczynają już następną akcję propagandową zachęcającej do następnych „szczepień.

Czy może dziwić fakt, że przy opisanej indolencji umysłowej miliardów ludzi nie potrafiących kojarzyć faktów o których wiedzą, możliwe jest uprawianie globalnej polityki „szczepień” na rożne choroby, choć dla spostrzegawczego człowieka jest oczywiste, że tak zwane „szczepienia” to ściema, którą pokazują wydarzenia ostatnich lat.

Ogromna emigracja ludzi z Afryki, Afganistanu czy państw arabskich (idąca w miliony) w których nigdy nie było żadnych szczepień, do państw europejskich pokazuje dobitnie, że brak szczepień nie skutkuje jakimiś „epidemiami” ani wśród przybyszów, ani ludności miejscowej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przybyło do Polski ponad 4 miliony obywateli Ukrainy w zdecydowanej większości nigdy na nic nie szczepionej. Ponoć są wśród nich nosiciele odry, gruźlicy i dziesiątek innych chorób „zakaźnych” i jakoś ani oni nie chorują w skali masowej ani też nie pozarażali Polaków!

Może więc czas skojarzyć przedstawione fakty i przyjąć do wiadomości, że tak zwane szczepienia to globalne oszustwo przyjęte do aprobującej wiadomości przez miliardy ludzi na świecie, nie potrafiących kojarzyć faktów o których wiedzą!

W każdym mieście na świecie w którym zbudowano kanalizację i wodociągi nie wybuchła nigdy żadna epidemia, bez względu na to, czy szczepiono tam ludzi czy też nie!

Tan fakt też łatwo dostrzec, ale wyciągnąć na jego podstawie prawidłowy wniosek potrafią tylko jednostki!

Anthony Ivanowitz 2.07.2022r. www.pospoliteruszenie.org

======================

mail: Nie wiadomo też “dlaczego” Stolica Apostolska poparła akcję szczepień 
tym niesprawdzonym preparatem.