Dobra wiadomość na czas obecnego sztormu.

A gdy On wstąpił w łódkę, weszli za nim uczniowie jego.A oto wielka burza powstała na morzu, tak iż się łódka falami okrywała, a On spał.

Przystąpili do niego uczniowie Jego i obudzili go, mówiąc: Panie! zachowaj nas, giniemy.

Rzekł im Jezus: Czemu bojaźliwi jesteście, małéj wiary?

Tedy wstawszy rozkazał wiatrom i morzu, i stało się cisza wielka.

A ludzie się dziwowali, mówiąc: Jakiż jest ten, że mu i wiatry i morze są posłuszne?

[Mateusz 8, 23, tłum O.Wujek, TJ ]