Każdą chorobę można wyleczyć jeżeli usuniemy jej przyczynę. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Profesor poza systemem – prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Autor: AlterCabrio , 13 kwietnia 2024

‘Zostałem zaatakowany przez system, właściwie przez Izby lekarskie, za to, że uważam, że każdą chorobę można wyleczyć jeżeli usuniemy jej przyczynę. Medycyna uważa, że choroby przewlekłe nie da się wyleczyć, co jest nieprawdą. Można to wyleczyć pod jednym warunkiem, że będziemy usuwali przyczynę tych chorób, a nie będziemy leczyli objawów, bo nigdy jej nie wyleczymy. (…) Zmuszano mnie do zapisywania leków, które są nieskuteczne, a wręcz odwrotnie. Bardzo często mają wiele działań ubocznych.’

‘Tytuł profesora nie jest rzeczą prostą, trzeba przejść szereg etapów, trzeba mieć wkład w światową naukę. (…) Ale to nie ma znaczenia. Izby mi zarzucają, że ja nie potrafię czytać, nie potrafię czytać ze zrozumieniem. Nie mam podstawowej wiedzy lekarskiej. Doszło nawet do tego, że na jednej z rozpraw pseudo-sąd lekarski skierował mnie na podstawowe szkolenie, który musi przejść każdy lekarz, który kończy studia. No, są pewne granice absurdu. Włącznie oczywiście ze zdawaniem kolokwium. Po pięćdziesięciu latach nie mam żadnej wiedzy, nikt mi nie zarzucił najmniejszej szkody, a słyszę jedną mantrę: moja wiedza jest niezgodna ze współczesnym stanem wiedzy.’

−∗−

Profesor poza systemem – prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

https://banbye.com/embed/v_bg8U7wB8gl_n

−∗−

Warto porównać:

Apel do lekarzy polskich – prof. Andrzej Frydrychowski
Będziemy tworzyć alternatywną medycynę. Naukową Medycynę Naturalną. Ta nazwa nie nawiązuje do ziół, czy babcinych przepisów. Odwołuje się do natury ludzkiej, którą medycyna winna badać i studiować, uwzględniając w leczeniu naturalne, a dokładnie mówiąc, molekularne właściwości anatomii, fizjologii oraz psychiki człowieka. Poprzez zastosowanie właściwego doboru środków medycznych oraz naukowych metod leczenia. Czyli takich, które nie szkodzą. Primum non nocere.[…]

____________

‘Podważam kanony medycyny’ czyli czym są izby lekarskie – prof. Andrzej Frydrychowski
Jeśli ja mam wyniki, to moi koledzy powinni się ode mnie uczyć dlaczego ja je mam.

Nie można mówić prawdy? Za próbę ochrony społeczeństwa być karanym? To po co taka izba, jeśli mnie nie chroni?

Podważam podstawy medycyny gdyż twierdzę, że trzeba znaleźć przyczynę choroby i ją wyleczyć. To jest coś trudnego do zrozumienia.[…]