Komunizm zawsze prowadzi w tą samą stronę – obrazy przeszłości i przyszłości

Powyżej przydziałowe racje żywnościowe na osobę, lata 80 , poniżej AMBITNE cele neo komuny

============================