MEMy. Sobotnie. Dowieźli na czas… Płyną środki z Unii !

=============================================

================================

================================

===============================================

z sejmu: