W Knesecie dzielą się opłatkiem. MEMy. Specjalne, chanukowe, II. Najlepszy na pejsy: BRAUN.

Kiedy w Knesecie dzielenie się opłatkiem pod choinką i śpiewnie kolęd?

==============================

==============================

mail, to jest serio:

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4468743,00.html

tłumaczenie

Prośba MK odrzucona: Żadnych choinek w Knesecie

Spiker Knessetu odrzuca prośbę arabsko-chrześcijańskiego MK o ustawienie choinki w izraelskim legislacji z rzekomo technicznych powodów, ale pozwala mu udekorować korytarze jego własnego biura Knessetu.

Biuro przewodniczącego Knesetu ze smutkiem odrzuciło wniosek chrześcijańskiego prawodawcy o publiczne wystawienie choinki w budynku.

Eran Sidis, rzecznik spikerki Knesetu Yuli Edelstein ( Likud ), powiedział w poniedziałek, że marszałek odrzucił wniosek, ale powiedział, że parlamentarzysta może wystawić choinkę w swoim biurze i sali konferencyjnej swojej partii.

Sidis zaprzeczył, że odrzucenie było powiązane z żydowskim charakterem Izraela Stwierdził, że wystawienie choinki do prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia 7 stycznia byłoby zbyt długie.Hanna Swaid, arabsko-chrześcijańska członkini Knesetu z 

Hadasz – izraelskiej partii komunistycznej – mniejszości arabskiej, powiedziała, że choinka będzie promować wielokulturowość i wolność wyznania.

Już wcześniej obowiązywały zakazy publicznego wystawiania choinek. Burmistrz żydowskiego miasta graniczącego z Nazaretem już wcześniej im odmówił, choć mieszka tam część chrześcijan.

==================================