MEMy. Tłumaczenia – jak chłop krowie na miedzy…

[popr.: “elity” md]