Nowa Wieża Babel – ze „szczepionek” i elektroniki.

Wieża Babel – Biskup Ryszard Williamson

Ksiądz Peter Lang jest kolejnym odważnym kapłanem Bractwa św. Piusa X, który myśli jasno i pisze publicznie o głębokim wymiarze religijnym pozornie niereligijnych okropności ogarniających świat wokół nas. Zamiast chować głowę w piasek, informuje on swoją trzodę o wielkim zagrożeniu, jakie obecnie zagraża ich wiecznemu zbawieniu. Artykuł ks. Langa zatytułowany „Ostateczna wieża Babel” został już streszczony w edycji niniejszych „Komentarzy” z dnia 26 lutego 2022 roku, ale jest on tak cenny, że poniżej kolejne streszczenie myśli wyrażonych przez ks. Langa.

Podobnie jak w Starym Testamencie (Rdz 9, 1-9), ludzie budują dziś potężną wieżę, aby wywyższyć człowieka ponad jego Stworzyciela, tylko tym razem nie jest to wieża z kamieni i murarskiej zaprawy, ale ze „szczepionek” i elektroniki. Bardzo mała grupka ludzi pragnie teraz zająć miejsce Pana Boga za pomocą potrójnego programu: zdziesiątkować ludzkość, wprowadzić Nowy Światowy Porządek oraz stworzyć, pod ich satanistyczną kontrolą, nowy rodzaj człowieka.

Ci sataniści realizują swój plan już od setek lat, ale momentem przełomowym był wybuch ogólnoświatowej „pandemii” covidowej, którą zaplanowano z Wuhan w Chinach, a która w rzeczywistości nie była niczym więcej niż bardziej agresywną falą grypy, co potwierdza stosunkowo niewielka liczba zgonów. To, że covid był od początku oszustwem i farsą, ale zaprojektowaną przez pewne bardzo skuteczne, najwyższe i ostateczne centrum władzy, zostało również udowodnione przez despotyczną synchronizację mediów na całym świecie, co miało na celu wykluczenie choćby najmniejszego kwestionowanie tego oszustwa. Ten sam ośrodek władzy zaangażował całą masę swoich marionetek wśród światowych polityków i medyków, aby stworzyć i utrzymać stan paniki wśród obywateli świata, dzięki czemu łatwiej będzie ich zmusić do przyjęcia „szczepionki”.

Chociaż owa „szczepionka” jest codziennie przedstawiana jako rozwiązanie problemu „pandemii”, to jednak jej aktualne skutki, jeśli chodzi o liczbę zgonów i poważnych obrażeń jakie już spowodowała, są przerażające, nie wspominając nawet o długoterminowych skutkach jakie może wywołać. Standardowo wykorzystuje się komórki pochodzące od właśnie zamordowanych dzieci. Manipuluje się ludzkimi genami. Sterylizuje kobiety. Przeciera szlak dla „szczepionek”, które rzekomo zmienią naturę człowieka, poprzez połączenie go z maszynami, a w ten sposób powstanie „nowy człowiek”. Wniosek? Z katolickiego punktu widzenia, ta „szczepionka” jest szatańska i absolutnie niemożliwa do zaakceptowania. Jest to bowiem główny krok w kierunku osiągnięcia trzech wspomnianych wcześniej celów elity NWO.

1. Zdziesiątkowanie ludzkości: ta elita NWO nie potrzebuje tylu niewolników, więc wmawiają wszystkim, że świat jest przeludniony i musi nastąpić „depopulacja” z poziomu 7 miliardów do poniżej pięciuset milionów. Sześć i pół miliarda ludzi musi zginąć. Temu celowi będzie służyć „szczepionka” Covid.

2. Stworzenie Nowego Światowego Porządku: „szczepionka” Covida pomocna będzie również w zburzeniu kapitalizmu starego porządku świata poprzez wywołanie zaplanowanego krachu finansowego, ponieważ tylko na ruinach można zmusić wszystkich do zaakceptowania „Wielkiego Resetu” satanistycznej elity. Tutaj, mówi Klaus Schwab, wszyscy będą bez własności, a jednak szczęśliwi. Zniesienie własności prywatnej jest istotą komunizmu. NWO będzie bezbożną dyktaturą elit nad zniewolonymi, zaczipowanymi, zdigitalizowanymi i odczłowieczonymi istotami ludzkimi.

3. Stworzenie Nowego Człowieka: Karl Schwab głosi „transhumanizm”, oznaczający mieszanie człowieka z maszynami czy też rozcieńczanie człowieka będącego Bożym stworzeniem z maszynami będącymi dziełami człowieka, aby w ten sposób człowiek był bardziej sterowalny oraz inteligentny, „oczyszczony z boskich błędów i zaniedbań” (Karl Schwab). W wyniku tego procesu Pan Bóg ma zostać wyeliminowany, zaś satanistyczna elita zdobędzie pełną kontrolę nad każdą „ludzką maszyną”.

Oto ostateczna Wieża Babel. Mając na uwadze to, że te same elity mają już ogromną kontrolę nad naszą polityką, mediami, gospodarką itp., to czy winniśmy stwierdzić, że sytuacja jest beznadziejna? NIE! Bowiem nikt nie może odebrać nam naszej Wiary czy Łaski. Bóg nas karze i wystawia na próbę, ale jeśli wytrwamy, to sowicie nas wynagrodzi. Ta współczesna Wieża Babel na pewno upadnie, tak jak pierwsza. Niech wrogowie Pana Boga widzą, że niczego się nie lękamy!

Kyrie eleison.

Biskup Ryszard Williamson

Komentarz Eleison nr DCCLXXXVIII (788)

20 sierpnia 2022

Za: Non Possumus – Katolicki Ruch Oporu – Komentarze Eleison Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona | https://fsspxr.wordpress.com/komentarze-eleison/