Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy dotyczące „Substancji Pochodzenia Ludzkiego” (SoHO). Tymczasem życie ludzkie nie jest na sprzedaż!

Parlament Europejski: Nowe przepisy dotyczące „Substancji Pochodzenia Ludzkiego” (lub SoHO).

“Filip Marinov, CitizenGO” <petycje@citizengo.org>


Życie ludzkie nie jest na sprzedaż! Razem walczmy o odrzucenie barbarzyńskich przepisów!

Parlament Europejski niedawno zatwierdził nowe przepisy dotyczące „Substancji Pochodzenia Ludzkiego” (lub SoHO), które pozwalają na komercjalizację i sprzedaż ludzkich zarodków i płodów.

Poprawki Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do proponowanego rozporządzenia SoHO (Substances of Human Origin) wyraźnie definiują ludzkie zarodki i płody jako „substancje pochodzenia ludzkiego”, co jest skandaliczne, gdyż taka definicja odrzuca ich ludzką naturę.

Przepisy trafią teraz do Rady Europejskiej, gdzie będzie możliwe wprowadzenie odpowiednich poprawek do proponowanych regulacji. 

Najwyższy czas, aby wywrzeć presję na premierze RP, który reprezentuje Polskę w Radzie Europejskiej, aby podjął odpowiednie działania w celu ochrony godności ludzkiego życia.

Podpiszcie Państwo petycję i wezwijcie rząd polski do wprowadzenia poprawki, która będzie chronić ludzkie zarodki i płody przed komercjalizacją i traktowaniem ich jak towary, a także zagwarantuje im należytą ochronę prawną, zgodną z ich ludzką naturą.

Istnieje poważne zagrożenie, że przyjęcie tego rozporządzenia w obecnej formie może otworzyć drzwi do tworzenia ludzkich zarodków w laboratoriach jedynie w celach eksperymentalnych, co w konsekwencji doprowadzi do ich śmierci.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) zareagowała w tej sprawie i wyraziła swoje obawy dotyczące tego, w jaki sposób ta regulacja „degraduje” godność ludzkiego życia w jego najwcześniejszych fazach, a także jak ten sam akt prawny mógłby zastąpić obowiązujące prawa krajowe w państwach UE, które obecnie chronią życie ludzkie na wczesnym etapie.

Rozporządzenie SoHO w takiej formie wpłynie na zmiany przepisów farmaceutycznych i reprodukcyjnych, co może prowadzić do degradacji ludzkiego życia w innych dziedzinach prawa.

To kluczowa i fundamentalna kwestia dotycząca zarówno życia, jak i tego, co powinno być wyłączone spod komercjalizacji i traktowane z należytym szacunkiem, nie jako towar.

Wprowadzenie poprawki zapewniłoby, że zarówno żywe, jak i zmarłe zarodki oraz płody ludzkie, byłyby chronione przed traktowaniem ich jako zwykłe substancje pochodzenia ludzkiego, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących przepisów krajowych dotyczących ich ochrony.

Podpiszcie Państwo naszą petycję, w której apelujemy do rządu RP o wprowadzenie poprawki, która chroniłaby ludzkie zarodki i płody przed traktowaniem ich jako zwykłe substancje pochodzenia ludzkiego.

Taka poprawka musi precyzyjnie określić różnicę między niezapłodnionymi komórkami rozrodczymi a zarodkami i płodami, które są istotami ludzkimi, mają swoją godność i zasługują na pełną ochronę prawną. 

Mimo że obecna regulacja została zatwierdzona przez posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących ugrupowania o orientacji proaborcyjnej oraz mimo że większość krajów UE dopuszcza przerywanie ciąży, to w żadnym wypadku nie oznacza, że można masowo komercjalizować życie ludzkie we wczesnych fazach jego rozwoju. Zarówno aborcja, jak i handel ludzkimi zarodkami to zło, z którym jako obrońcy życia ludzkiego będziemy za wszelką cenę walczyć!

My Polacy powinniśmy w sposób szczególny opowiedzieć się przeciwko tym barbarzyńskim przepisom. Eurokraci chcą nam narzucić cywilizację śmierci, pokażmy im, że nie zgadzamy się z ich skandalicznymi pomysłami! 

Absolutnym minimum jest założenie, że nikt nie powinien mieć prawa do traktowania zarodka ludzkiego czy płodu jako towaru, niezależnie od celu.

Życie ludzkie powinno być zawsze chronione, nigdy nie powinno być przedmiotem eksperymentów i nigdy nie powinno być przedmiotem handlu. 

Musimy działać teraz, zanim będzie za późno. To jest nasza szansa, by zablokować barbarzyńskie przepisy i chronić godność ludzkiego życia na jego najwcześniejszych etapach. 

Proszę, podpiszcie Państwo naszą petycję, w której apelujemy do polskiego rządu o wprowadzenie poprawki, zapewniającej ochronę ludzkich zarodków i płodów, uniemożliwiając wykorzystywanie ich jako zwykłych substancji pochodzenia ludzkiego oraz zapobiegając ich komercjalizacji.

Dziękuję za Państwa niesłabnące wsparcie,

Filip Marinov z całym zespołem CitizenGO

PS Po podpisaniu podzielcie się Państwo tą petycją z rodziną i przyjaciółmi. Im więcej podpisów, tym silniejszy staje się przekaz naszej wiadomości.

Więcej informacji: 

COMECE przestrzega Parlament Europejski przed zrównaniem embrionów z krwią i komórkami ciała

COMECE przestrzega Parlament Europejski przed zrównaniem embrionów z krwią i komórkami ciała – Vatican News

Więcej informacji w języku angielskim:

EU Parliament’s amendments to the regulation – https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0299_EN.html

COMECE Bishops Statement Regarding the SoHO Regulation – https://www.comece.eu/wp-content/uploads/sites/2/2023/09/Statement-12092023-COMECE-KBB-Joint-statement-on-SoHO-Regulation-EP-vote-EN.pdf

Article from the Iona Institute, ‘MEPs launch another attack on the right to life’ – https://ionainstitute.ie/meps-launch-another-attack-on-the-right-to-life/