Nowy bez-ład, nowy bezwład. „Polski”??

Możesz skorzystać z ulgi, ale wcale nie musisz, bo możesz przecież przekroczyć próg. Wtedy musisz się oddać w przyszłym roku ale niekoniecznie, bo możesz nie przekroczyć progu i wtedy z niej skorzystasz. No chyba że złożyłeś wniosek o jej nie uwzględnienie. Jak złożysz wniosek, to z niej nie skorzystasz. A jak nie skorzystasz i przekroczysz próg to dostaniesz zwrot. A jak jesteś poniżej progu to ulga cię nie obowiązuje. No chyba że zdarzy się miesiąc, gdy przekroczysz próg, to wtedy cię obowiązuje. Wówczas ulga będzie zaliczona, ale jak na koniec roku nie przekroczysz niższego progu, to ją później oddasz. Polski Ład…

Nowy bez-ład, nowy bezwład.

A mnie się przypomniała taka socjalistyczna pieśń: „Zbudujemy nową Polskę”…

Rok po wprowadzeniu ‘Polskiego Ładu” i realizacji wszelkich unijnych wytycznych w kwestii emisji CO2.