Wielki sukces Zielonego Ładu: Samolot elektryczny. Obrazki.

[Ścieki Europejskie]

==============================

==============================

Wielki sukces Zielonego Ładu: Elektrolot – samolot z napędem elektrycznym! Unia potrzebuje przed wyborami takich wiadomości!

=========================