Wreszcie!! Nowa małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska

=================================

mail:

Kraków ma nową Panią Kurator.

Skończyliśmy z barbarzyńskim średniowieczem, weszliśmy w świetlaną epokę kamienia łupanego

Ferdynand Dembowski