Wymuszają od gmin “obiekty do zbiorowego zakwaterowania uchodźców”