Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 93 gości
S T A R T arrow PUBLICYŚCI arrow Jaśkowski 15 arrow Fluor- dla ludzi to trucizna  II
Thursday 01 October 2020 20:45:26.30.
migawki
 

Księga Rodzaju 1:27 - I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boży stworzył go, mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

Genesis 5:2 - Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, i błogosławił im, i nadał imię Adam w dzień w którym zostali stworzeni.

Mateusz 19:4 - A On odpowiadając rzekł im: Nie czytaliście, że „Ten który stworzył człowieka na początku, mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się z żoną swoją i będą dwoje w jednym ciele. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.

Marek 10:6 - Ale od początku stworzenia „mężczyzną i niewiastą uczynił ich Bóg”.

 
W Y S Z U K I W A R K A
Fluor- dla ludzi to trucizna  II Drukuj Email
Wpisał: dr. J. Jaśkowski   
15.04.2015.

Fluor- dla ludzi to trucizna – II

 

 

Stosowanie wszelkiego rodzaju past do zębów z zawartością fluoru jest po prostu dobrowolnym truciem siebie i swoich dzieci

 

 

Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie”.

 

dr. J. Jaśkowski

 

 

 

Pamiętaj: nie chcesz zgłupieć na starość,

co mądrzy inaczej nazywają chorobą Alzheimera

nie chcesz truć swojego dziecka, wnuka?

Unikaj past z fluorem!

 

Dzienne zapotrzebowanie na fluor to dwie szklanki herbaty lub jedna kawy!

 

 

1943 rok. - Specjalny Komitet Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork został powołany do zbadania celowości dodawania fluoru do wody pitnej, w Newburg, pod przewodnictwem dr Hodge, następnie szefa badań toksyczności fluoru dla Projektu Manhattan.

Journal of American Medical Association w dniu 18 września 1943 roku zawiera artykuł: "Przewlekłe zatrucia fluorem", w którym czytamy: "Fluorki są ogólnie protoplazmatyczną trucizną, zmieniają przepuszczalność błony komórkowej poprzez hamowanie niektórych enzymów. Dokładny mechanizm tych działań jest niejasny. Źródła fluoru to zatrucia wody pitnej, zawierającej 1 ppm, lub więcej atomów fluoru, związki fluorowe, stosowane do środków owadobójczych, spreje do warzyw i owoców oraz w górnictwie i w konwersji fosforytów do superfosfatów, które są stosowane jako nawóz. Proces sam uwalnia około 25.000 ton czystego fluoru do atmosfery rocznie. Inne źródła zatrucia fluorem pochodzą od fluorków stosowanych w hutnictwie wielu metali, takich jak stal i aluminium oraz w produkcji szkła, emalii, cegły, past do zębów."

W latach 1998-2004 powtórzyliśmy w Katedrze Biofizyki, w Pracowni Ekofizycznej te badania. Badania obejmowały 2000 dzieci mieszkających w województwie gdańskim. Był to największy, tak szeroki program badań w Polsce. Wykonano badania kliniczne, laboratoryjne i psychologiczne. W badaniach brali udział lekarze: medycyny pracy, pediatrzy, ortopedzi, stomatolodzy, biochemicy, biofizycy [radioaktywność]. Stwierdzono, że nadmiar fluoru w powietrzu powoduje istotnie większe skutki negatywne w organizmach, szczególnie dzieci. Nadmiar fluoru w powietrzu jest groźniejszy, aniżeli w  wodzie.

 

Raport o stanie zdrowia dzieci Gminy Gdańsk”. Wojewoda  Maciej Płażyński nie wyciągnął żadnych wniosków z tych badań, z wyjątkiem wstrzymania dotacji na dalsze badania. Dzięki pomocy „Dobrych Ludzi” badania zostały ukończone i opublikowane.

Zanieczyszczenie środowiska metalami toksycznymi i fluorkami, wpływa na lasy, zwierzęta gospodarskie i mieszkańców miast.

Nasze badania udowodniły, że zasięg rozprzestrzeniania się fluorków wynosi ponad 60 km w linii prostej od źródła, tj. Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych. Żenujące były przesłuchania dyrektorów tych zakładów, którzy z rozbrajającą szczerością udowadniali brak elementarnej wiedzy o toksyczności fluoru. Sąd Okręgowy - sędzia Machoj, uniewinnił Zakład od zarzutu trucia!! Jako podstawę podał opinię wykonaną na zlecenie zakładu przez pracowników Olsztyńskiego Uniwersytetu, którzy nawet „mylili” kolejność badanych próbek.

 

1944 rok. –  "Nawet przy 1 ppm fluorku w wodzie pitnej  występowały objawy przewlekłego zatrucia bydła, koni i owiec". (Moules, GR, Zanieczyszczenie wody Badania i Podsumowanie aktualnej literatury 1944)

Miasto Grand Rapids, Michigan, informuje, że Ministerstwo Zdrowia Stanu Michigan planuje eksperyment z fluoryzacją wody i Grand Rapids został wybrany jako miejsce eksperymentu. Komisja miasta zatwierdza wniosek o fluoryzacji w dniu 31 lipca i postanowiła, że ma się rozpocząć w styczniu 1945 r., mimo ostrzeżenia wydanego trzy miesiące wcześniej, jak na ironię, przez American Dental Association. Grand Rapids staje się pierwszym miastem w Stanach Zjednoczonych, wyznaczonym do przeprowadzenia tego eksperymentu. Eksperyment miał służyć do porównania badawczego z nie-fluoryzowanym Muskegon przez okres dziesięciu lat, w ustaleniu  próchnicy zębów, w czasie których będzie można ustalić, czy fluor jest" bezpieczny i efektywny w zapobieganiu próchnicy.

 "Dr H. Trendley Dean został zaangażowany w projekt. Eksperyment został przerwany na samym początku, uniemożliwiając ważność doświadczenia, z ogłoszeniem, że fluorki dodawane do wody publicznej były "bezpieczne". See 1945.

https://www.youtube.com/watch?v=xRPwpxDQg30

https://www.youtube.com/watch?v=yrnaFIjUDuQ

 

1944 rok. -  Pentagon, Ośrodek  Naukowy Badań i Rozwoju kontynuuje projekt fluoryzacji wody pitnej w Newburg, Nowy Jork. Członkiem  komisji byli Henry L. Barnett, kapitan w sekcji medycznej Manhattan Project, John W. Fertig, SRDG, Dr David Hodge i AST, dyrektor ds. stomatologiczną Państwowego Departamentu Zdrowia w Nowym Jorku, który został dokooptowany do Newburg projekt. Grupa szukała informacji o kumulacji fluoru, co było również celem Projektu Manhattan. 

 

1944 rok. -  Wcześniejsze niejawne dokumenty z Projektu Manhattan wskazywały, że rząd znał psycho-fizjologiczne i behawioralne skutki fluorków, w wyniku badań związanych z określeniem wpływu przetwarzania uranu na pracowników, a także studia w obronie sporu sądowego z  plantatorami, którzy doświadczyli uszkodzenia drzew fluorem w powietrzu z zanieczyszczeń związanych z projektem. Ref.: odtajnione dokumenty z archiwów krajowych, opublikowanych w 1997 roku.

70 lat później tzw. eksperci sądowi w Gdańsku nadal nie widzieli związku toksyczności fluoru w powietrzu, z padaniem zwierząt i niszczeniem sadów. Sąd oparł się na ich opracowaniach, chociaż twierdzili, że fluor rozpoznawali po smaku [fluor nie posiada smaku]. Sędziemu taki stopień wiedzy nie przeszkadzał w uznaniu ich zeznań za wiarygodne.

 

Sam musisz wyciągnąć wnioski Drogi WNUCZKU!

 

1944 rok. -  29 kwietnia 1944 Memo Manhattan Project, wydany w 1997 roku, stwierdza: "Badania kliniczne wskazują, że sześciofluorek uranu może mieć uszkadzający wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, splątanie, senność i znużenie, ... wydaje się, że składnik fluorek jest czynnikiem sprawczym .... jeżeli  praca z tymi związkami jest niezbędna, to będzie konieczne, aby z góry wiedzieć, jakie mogą wystąpić działania umysłowe po ekspozycji i czy robotnicy są odpowiednio chronieni. 

Jest to ważne nie tylko w celu ochrony danej jednostki, ale także, aby zapobiec problemom konfliktów i uszkodzeń, przez niewłaściwie wykonujących swoje obowiązki ". 

Ref: Wcześniej Notatka klauzulą SECRET Manhattan Projekt, 29 kwietnia 1944 r., odtajnione i zwolniony z Archiwum Państwowego.

Oscar Ewing jest umieszczany na liście płac w Aluminium Company of America ALCOA), jako pełnomocnik, przy rocznej pensji 750 000 dolarów. W 1947 roku Ewing został administratorem Federal Security Agency, z ogłoszeniem, że bierze duże wynagrodzenia. US Public Health Service, a następnie podział FSA, przychodzi pod dowództwo Ewinga i zaczyna intensywnie promować fluoryzację w kraju. 

Ref: May 25-27 Przesłuchania przed Komisją Międzystanową i Handlu Zagranicznego.

Produktem ubocznym produkcji glinu jest toksyczny fluorek sodu. Ewings w wypowiedziach dla kampanii reklamowej opierał sie na publikacji i strategii  siostrzeńca Zygmunta Freuda, Edwarda L. Bernays.

Bernays prowadzi kampanię public relations w celu promowania spożywania fluoru, przez zastosowanie teorii freudowskiej do wywołania akceptacji społecznej. To była jedna z najbardziej udanych kampanii Bernays.

Październik 1944 roku, praca publikowana w czasopiśmie American Dental Association ostrzega, że "znajomość tematu nie gwarantuje wprowadzenia fluoru w dostawach wody spożywanej przez ogół społeczności. Fluorek sodu jest substancją wysoce toksyczną, a podczas jej zastosowania w bezpiecznych stężeniach i pod ścisłą kontrolą, przez kompetentnych pracowników, może okazać się przydatna terapeutycznie, w innych okolicznościach na pewno jest szkodliwa. Wiemy, że korzystanie z wody pitnej zawierającej zaledwie 1,2 do 3,0 ppm fluoru powoduje takie rozwojowe zaburzenia w kości jak osteosclerosis, kręgosłupa i osteopetrozy, a także wola, i  powstaje ryzyko wytwarzania takich poważnych ogólnoustrojowych zakłóceń. Fluoryzacja jest obecnie procedurą wątpliwą w zapobieganiu rozwojowi odkształceń dentystycznych wśród dzieci ... z powodu naszego niepokoju trzeba znaleźć jakieś procedury terapeutyczne, które będą promować masową profilaktykę próchnicy, ale w świetle naszej obecnej wiedzy i braku wiedzy o chemii, potencjalne  szkody będą znacznie wyższe aniżeli ewentualne korzyści."

FDA - Główny Inspektor odkrywa, że fluorki są dodawane do piwa przez Commonwealth Brewing Company of Massachusetts (tym samym stanie, gdzie wykonywano eksperymentalne zabiegi fluoru na wychowankach). Właściciel browaru został aresztowany i poddany Federalnej Ławie Przysięgłych za trucie piwa. W akcie oskarżenia zarzuca się że piwo zawierało "dodatkową truciznę lub szkodliwą truciznę, fluorek, który był niebezpieczny w rozumieniu tej ustawy (§ 301a ustawy o żywności, leków i kosmetyków), ponieważ była to substancja nie wymagana w produkcji piwo, to można było uniknąć poprzez dobre praktyki wytwarzania.

Fakt ustalono, że fluorek został dodany w stężeniu 0,5 ppm. Jury zostało poinstruowane, że fluor uznaje się za szkodliwy i trujący, i że to istotne, aby pokazać, jak bardzo piwo trzeba zmienić, aby wykazać szkodliwe skutki. Piwo zostało sklasyfikowane jako żywność i fluorek jako trucizna w 1945 roku. Commonwealth Browar Spółka dostał 10.000 dolarów grzywny, a Kaufmann, właściciel, otrzymał 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu i trzyletni okres próbny.

Jeszcze w 1995-2000 roku polscy eksperci np. z Olsztyna o tym nie wiedzieli [sygn.akt IACs 312/06 sędzia Marek Machnij].

 

A co wiemy dzisiaj na temat stosowania fluorków?

Praca opublikowana 20 lipca 2012 [PMCID:PMC3491930], analizująca publikacje na temat oddziaływania fluoru, zgodnie z procedurą Cochrane podaje, że dzieci zamieszkujące obszary o wysokiej koncentracji fluoru mają znacząco niższe IQ, aniżeli dzieci zamieszkujące tereny o niskim stężeniu fluoru.

Nasze badania przeprowadzone w 2001 roku wykazały dodatkowo, że IQ zmienia się  wraz z wiekiem. Czyli im dłużej dane dziecko zamieszkuje teren skażony fluorem, tym jego IQ bardziej się obniża. Negatywny wpływ przewlekłego trucia  fluorem obserwuje się nie tylko na uczenie się dzieci, ale i na ich pamięć.

In vitro stwierdzono, że neurotoksyczność fluoru jest skierowana na neurony hipokampa.

Badania przeprowadzone przez Agencję Toksyczności Substancji i Rejestru Chorób w 2003 roku, wykazały, że  fluor łatwo przenika przez barierę łożyskową do płodu. FLUOR WPŁYWA NA ROZWÓJ MÓZGU, KTÓRY W OKRESIE ROZWOJU JEST O WIELE BARDZIEJ PODATNY NA USZKODZENIA PRZEZ SUBSTANCJE TOKSYCZNE. Grandjean i Landrigan 2006.

Przypomnę, że o tym fakcie także nie chcą wiedzieć ani wakcynolodzy, ani pediatrzy, ani tzw. specjaliści od zdrowia publicznego, na siłę wciskający tym noworodkom szczepionki z rtęcią, aluminium, czy formaldehydem.

Amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych DHHS i US EPA proponuje zmianę poziomu fluoru z obecnych 0.7-1.2 do poziomu poniżej 0.7 mg/l.

Przypomnę, że w Polsce nie można doprowadzić od 1990 roku do obniżenia poziomu do 1.2 mg/l i nadal OBOWIĄZUJE POZIOM 1.5 mg/l.

 

I dziwisz się Dobry Człowieku, że musisz chorować? A jak inaczej można by było Ciebie legalnie oskubywać? Przecież musisz kupować lekarstwa z vatem.

Metaanaliza 27 prac naukowych dotyczących związku skażenia fluorem, a inteligencją, wykazała jednoznacznie odwrotną korelację, czyli czym większe skażenie, tym, mówiąc wprost, głupsi ludzie.
Podkreślam, wszelkiej maści psychologowie nie wykonują tego prostego badania poziomu fluoru w moczu, ale wydają oceny, co mają robić rodzice. Ciekawe, na czym opiera się to wróżenie z fusów?

Badania wykazują, że fluor jest szczególnie silną neurotoksyną w okresie wzrostu dzieci.

Badania na szczurach wykazały, że szczury narażone na 1ppm [50mikromoli] fluorku w wodzie przez rok, wykazywały morfologiczne zmiany w mózgu i zwiększone stężenie aluminium w tkance mózgowej, w porównaniu z grupą kontrolną.[Varner et al.1998].

Ten sam PT Autor udowodnił, że najważniejszy obszar uszkadzania przez fluor w mózgu to szyszynka i gruczoły dokrewne. Obniżona aktywność mózgu myszy i szczurów powoduje zaburzenia pamięci i zdolność uczenia się.

Jak wiadomo, szyszynka produkuje melatoninę, która z kolei ma wpływ na insulinę. [Braun,Sweazea 2008]. Nasze badania wykazały, że największa dynamika wzrostu cukrzycy u młodocianych występowała w powiecie narażonym na wysokie stężenia fluoru w powietrzu, pochodzącego z wysypiska odpadów niebezpiecznych Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych.

Badania wykazały także, że długotrwałe wystawienie ludzi na działanie fluoru powoduje uszkodzenie bariery krew- mózg w rdzeniu kręgowym [Shen et al. 2012] 

Doświadczenia przeprowadzone na szczurach i myszach wykazały, że szczury narażone na wysokie stężenia fluoru w wodzie, zdychały najczęściej przed końcem badań.

Zęby szczurów narażonych na wysokie dawki fluoru były kredowo białe i popękane, wykazujące nietypowy wzrost zużycia. Posiadały ogniska degeneracji narządu szkliwa. Szczury te także miały rozrost śluzówki żołądka oraz wrzody żołądka. U zwierząt padłych stwierdzano zmiany w wątrobie i mięśniu serca oraz zmiany w tkance kostnej. Zęby posiadały także dysplazje zębiny. Stwierdzano także zmiany typu kostnomięsaki w grupie narażonej na większe dawki fluoru.

Dopiero w świetle przeglądu piśmiennictwa zagranicznego należy dokonać oceny prac publikowanych w Polsce.

I tak na przykład [nie wymienię nazwisk] praca ze Szczecina , PAM, usiłuje udowodnić, że poziom 1.5 mg/l jest uważany za bezpieczny dla ludzi!?!

 

A tak naprawdę, zapotrzebowanie na fluor pokrywa wypicie dwóch szklanek herbaty, lub jedna kawa dziennie.

 

Stosowanie więc wszelkiego rodzaju past do zębów z zawartością fluoru jest po prostu dobrowolnym truciem siebie i swoich dzieci. I po przeczytaniu powyższego tekstu, nie możesz powiedzieć Szanowny Czytelniku, że o tym nie wiesz.

Małe dziecko może połykać w czasie jednego mycia zębów nawet do 5 mg fluoru, przy możliwości wydalania poniżej 1 mg. Reszta się kumuluje w organizmie.[Ganowiak, Nabrzyski] I tak dzień po dniu, rok po roku.

Jeżeli nie możesz kupić pasty bez fluoru, to wystarczy wymyć zęby zwykłą szczoteczką i przepłukać rozcieńczonym kwasem jabłkowym jamę ustną, lub woda utlenioną. Próchnica jest powodowana przez bakterie beztlenowe głównie.

Jest to znacznie tańszy sposób i bezpieczniejszy dla Ciebie.

WNIOSKI

 

Fluor jest rakotwórczy

Badania wykonane przez Departament Zdrowia w New Jersey potwierdziło 6,9 krotny wzrost raka kości u młodych mężczyzn. Wcześniejsze badania wykazały 5% wzrostu wszystkich rodzajów nowotworów w społecznościach „fluoryzowanych”. 

• Fluor zwiększa ilość złamań biodra

Picie fluoryzowanej wody powoduje podwojenie liczby złamań szyjki kości udowej u starszych mężczyzn i kobiet. (Bordeaux Badanie JAMA 1994)

Fluor zwiększa niepłodność.

Niepłodność u kobiet stwierdzono, że zwiększa się z fluoryzacją. FDA podało ścisłą korelację między zmniejszającymi się całkowite wskaźnikami płodności u kobiet między 10 i 49 rokiem życia, a zwiększeniem stężenia fluorków. Poinformowało również, że przegląd wszystkich badaniach przeprowadzonych na zwierzętach dowodzi, że fluorek wpływa negatywnie na płodność u większości gatunków zwierząt. 

Fluor zwiększa fluorozy, nieprzezroczyste białe plamy i brązowe brzydkie zęby, spowodowane fluorem, nazywane Fluorosis. Fluorosis dotyka obecnie jedno na pięć lub więcej dzieci, z powodu dodatkowego podawania fluoru

• Fluor nie zmniejsza próchnicy. Fluor nie jest skuteczny w redukcji próchnicy.

Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem fluoru w wodzie i próchnicy. 

Fluor jest niezatwierdzony przez FDA

FDA uważa, że fluorek jest niezatwierdzony jako lek i nie posiada żadnego dowodu bezpieczeństwa. FDA nie uważa fluorku za niezbędny składnik odżywczy.

Fluor jest wysoce toksyczny.

Międzynarodowa Akademia Medycyny stwierdza, że fluorek  został sklasyfikowany jako niezatwierdzony lek dentystyczny, ze względu na wysoką toksyczność.

• Fluor jest pierwiastkiem kardiotoksycznym, mającym wpływ na naczynia wieńcowe - zwapnienia.

• Fluor jest  pierwiastkiem uszkadzającym nerki nawet przy poziomie 5ppm. Nieznane są poziomy skażenia powietrza fluorem, powodujące uszkodzenia toksyczne w organizmach. My obserwowaliśmy takie uszkodzenia już przy śladowych wielkościach. 

 

Dlaczego w samej Warszawie, pod bokiem Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Państwowego Zakładu Higieny, zwanego dodatkowo Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, czy Głównego Inspektora Sanitarnego, działają  zakłady stosujące legalnie tę truciznę?

Po wpisaniu hasła „fluoryzacja” Warszawa wyświetla sie ponad 60 000 wyników.

 Musisz sobie odpowiedzieć także na pytanie: dlaczego Główny Inspektor Sanitarny zajmuje się ściganiem rodziców nie chcących truć swoich dzieci szczepionkami a zezwala na trucie  dzieci fluorem?

 

Sam musisz i na to pytanie sobie odpowiedzieć. Znachorstwo kwitnie w opakowaniu naukawym.

 

Fluor jest głównym składnikiem trutek na szczury.

Fluor jest głównym składnikiem Sarinu, silnie toksycznego gazu.

Fluor niszczy mózg (gromadzi się w szyszynce), kości, narządy i powoduje raka.

Hitler i Stalin używali go w obozach koncentracyjnych i gułagach, jako instrument kontroli masy, aby więźniowie byli posłuszni.

Zgadnij, dlaczego fluor jest naprawdę dodawany się do wody pitnej?

 

 

 

Braine Res.1998.16 luty;784 1-2

J.Toxicol Environ Health 1995 mar;44

Nat Toxicol Program tech.Rep.Ser.1990 Dec.393

www.greenmedinfo.com/blog/fluoridated

Environ.Health Perspect.2012 Oct;120

PMCID:PMC 4213386

http://www.thelibertybeacon.com/2015/03/29/study-shows-fluoride-lowers-iq-in-children/

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11571&page=222

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11430233/The-extent-of-water-fluoridation-in-the-UK.html

http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/wellbeing/healthadvice/10722701/Fluoride-Just-when-you-thought-it-was-safe-to-drink-the-water....html

http://educodomi.blog.pl/category/szczepienia-itp/

http://www.cdc.gov/fluoridation/factsheets/engineering/wf_statistics.htm

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11430087/Fluoride-in-drinking-water-may-trigger-depression-and-weight-gain-warn-scientists.html

http://www.newsweek.com/en/tech-science

http://www.newsweek.com/topic/public-health

http://www.polishclub.org/2013/12/13/dr-jerzy-jaskowski-fluor-a-trucie-ludzi/

http://forum.gazeta.pl/forum/w,99957,145392071,145392071,Dr_Jerzy_Jaskowski_Fluor_cichy_zabojca.html

http://www.frech.org.pl/medycyna/76-cukrzyca-cz-iii.html

http://odkryj.wolnemedia.net/story.php?title=wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-ii-fluor

http://ks4010374.ip-192-99-7.net/tagi-z-blogow/fluor-halda-fosfogipsow-w-wislince-fluoryzacja-bernays-dr-jerzy-jaskowski-projekt

Fluor. Fluoroza w województwie pomorskim. Jerzy Jaśkowski, Katarzyna Leśnikowska, Józef Terlecki, Artur Prokop. Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, oddz. Pomorski.

Antropogenne zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego na przykładzie działalności Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Jerzy Jaśkowski, Katarzyna Leśnikowska- Osielska, Wawrzyniec Wawrzyniak

Uwarunkowania środowiskowe zdrowia dzieci: Materiały X Konferencji Naukowej, Legnica, 1-2 czerwca 2001

Choroby jatrogenne na przykładzie fluorozy

 JERZY JAŚKOWSKI, KATARZYNA LEŚNIKOWSKA-OSIELSKA, A. Maciorowska, JÓZEF TERLECKI.

Zagrożenie fluorozą mieszkańców wsi regionu pomorskiego

 KATARZYNA LEŚNIKOWSKA[-OSIELSKA], JERZY JAŚKOWSKI, A. Prokop, M. Kurowska. Med. Środ.2001; t. 4, nr 1, s. 81-82

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi regionu pomorskiego na przykładzie fluoru

 JERZY JAŚKOWSKI, KATARZYNA LEŚNIKOWSKA[-OSIELSKA], JÓZEF TERLECKI, A. Bądkowski, A. Prokop. Dziecko w środowisku zagrożonym ekologicznie: materiały IX Konferencji Naukowej, Legnica, 2-3 czerwca, 2000

Niebezpieczne odpady - fluor. Cz. 2 JERZY JAŚKOWSKI. Gdański Informator Obrony Cywilnej.1999, nr 3, s. 19-21

Niebezpieczne odpady - fluor. Cz. 1 JERZY JAŚKOWSKI. Gdański Informator Obrony Cywilnej.1999, nr 2, s. 13-15

Raport wstępny o warunkach rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Gdańsk / praca zbior. pod red / JERZEGO JAŚKOWSKIEGO; [współpr.] JÓZEF TERLECKI [i in.] Gdańsk : EKO-Pharma, 1998

 

kontakt: jerzy.jaskowski@o2.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.