Strona Mirosława Dakowskiego
Odwiedza nas 21 gości
S T A R T arrow Kościół arrow ABC arrow Wrześniowa refleksja
Wednesday 04 August 2021 02:56:19.40.
W Y S Z U K I W A R K A
Wrześniowa refleksja Drukuj Email
Wpisał: Sławomir Olejniczak   
01.09.2020.

 

 

Wrześniowa refleksja

 

Sławomir Olejniczak https://dladuszy.piotrskarga.pl/wrzesniowa-refleksja

Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września 1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie. Naszym ojcom i dziadom runął wtedy świat. Polska nie tylko utraciła niepodległość, ale także została poddana rzadko spotykanemu w dziejach świata uciskowi ze strony ateistycznych reżimów: narodowo-socjalistycznego i bolszewickiego.

Pierwszego września Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju. Dla każdego narodu, a dla Polaków doświadczonych trzema wiekami trudnej historii szczególnie, pokój jest wartością bardzo pożądaną. Należy jednak zastanowić się, o jaki pokój powinien zabiegać katolik, i jakiego pokoju życzy sobie Bóg?

Na pewno nie chodzi o prosty stan braku wojny. Cóż bowiem z tego, że w Europie od 75 lat uniknięto większego rozlewu krwi na polach bitew, skoro w tym samym czasie w klinikach aborcyjnych życie straciły miliony niewinnych dzieci, a całe narody wyzbyły się dziedzictwa wiary. Na naszych oczach powstał świat bardzo nieprzyjazny człowiekowi, sprzyjający bardziej potępieniu niż zbawieniu.

Pokój, do budowy którego Stwórca nas wzywa, musi być oparty na Dekalogu. Naszym obowiązkiem jest budowanie Królestwa Boga na ziemi poprzez modlitwę, własne świadectwo, działalność społeczną i wybory polityczne.

Pójście na łatwiznę i wycofanie się w zacisze prywatności jest równoznaczne z oddaniem pola szatanowi, który przecież jest niezwykle czujny i ciągle aktywny. Jak pisał w swym Liście św. Piotr: jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1P 5,8).

Niestety, pod koniec XX wieku katolicy ulegli złudzeniu, że wystarczy wyciągnąć ręce do nieprzyjaciół Krzyża, przeprosić ich za realne, a nawet zmyślone winy ludzi Kościoła, aby pozyskać ich przyjaźń i szacunek. Dzięki temu na świecie miała zapanować jedność ponad podziałami. Była to jednak mrzonka. Skoro bowiem nawet chrześcijanie potrafią słuchać podszeptów szatana i grzeszyć, tym bardziej są na to podatni ludzie odrzucający Boga i autorytet jego Kościoła. Skutek jest taki, że na początku XXI wieku w chrześcijańskiej niegdyś Europie wiara dogasa, a „kwitnie” cywilizacja śmierci. W majestacie prawa morduje się dzieci, zabija ludzi chorych i starych, a co gorsza, miliony ludzi skazuje się na potępienie, wyrywając z ich serc Boga przez promocję bezbożnych ideologii.

Jesteśmy zbyt słabi, by rzucić wyzwanie światu, jednak w przymierzu z Panem Jezusem, przy wstawiennictwie Matki Bożej, możemy śmiało stanąć w szranki ze złem. Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi – mówi stare przysłowie. Jeżeli natychmiastowe zwycięstwo nie leży w planach Opatrzności, dla nas chlubą będzie, gdy pod koniec aktywnego życia będziemy mogli powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2Tm 4,7).

Niech zatem wrzesień będzie w tym roku dla nas czasem modlitwy wytrwale wznoszonej do Boga o mądrość i męstwo, które pozwolą nam skutecznie głosić Ewangelię w spoganizowanym świecie.

 =================

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.Litania do Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Matko Boska Zwycięska przed wiekami wybrana na Matkę Zbawiciela Świata, módl się za nami.
Matko Boska Zwycięska, w raju zapowiedziana pogromicielko szatana,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalanie Poczęta Maryjo,
Matko Boska Zwycięska , najpokorniejsza w chwili Zwiastowania,
Matko Boska Zwycięska, najwdzięczniejsza w pieśni Magnificat,
Matko Boska Zwycięska, najuboższa w stajence betlejemskiej,
Matko Boska Zwycięska, najpracowitsza w życiu ukrytym Zbawiciela,
Matko Boska Zwycięska, najcichsza w pracy apostolskiej Jezusa Chrystusa,
Matko Boska Zwycięska, Boleściwa w Męce i Śmierci Swojego Syna,
Matko Boska Zwycięska, rozradowana w Zmartwychwstaniu Zbawiciela Świata,
Matko Boska Zwycięska, pełna chwały w Wniebowstąpieniu Pańskim,
Matko Boska Zwycięska, obdarowana łaskami w Zesłanie Ducha Świętego,
Matko Boska Zwycięska, wywyższona w dzień Swojego Wniebowzięcia,
Matko Boska Zwycięska, ukoronowana w Niebie na Królową Nieba i Ziemi,
Matko Boska Zwycięska, Płomieniu i Blasku Kościoła Świętego,
Matko Boska Zwycięska, modlitwą Różańca Świętego rozpraszająca duchy ciemności,
Matko Boska Zwycięska, w Szkaplerzu Świętym Tarczo ochrony dla dzieci Twoich,
Matko Boska Zwycięska, najcudowniejsza Pani Świętych,
Matko Boska Zwycięska, Wszechpośredniczko łask,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko Narodów Chrześcijańskich,
Matko Boska Zwycięska, od wieków sławiona w Polsce pieśnią Bogurodzica,
Matko Boska Zwycięska, któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła,
Matko Boska Zwycięska, Wspomożycielko naszych praojców pod Grunwaldem,
Matko Boska Zwycięska, któraś okazała Swą potęgę pod Chocimiem,
Matko Boska Zwycięska, Wybawicielko Narodu w cudownej obronie Jasnej Góry,
Matko Boska Zwycięska, przez Króla Jana Kazimierza i Naród Polski we Lwowie Królową Ojczyzny naszej obwołana,
Matko Boska Zwycięska, wspomagająca hufce polskie w odsieczy wiedeńskiej,
Matko Boska Zwycięska, u której na ordynansach stali rycerze barscy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko Narodu w cierpieniach niewoli,
Matko Boska Zwycięska, triumfująca w Cudzie nad Wisłą,
Matko Boska Zwycięska, Hetmanko Niebieska Wojsk polskich,
Matko Boska Zwycięska, Gwiazdo Żeglarzy i Lotników,
Matko Boska Zwycięska, Chwało Kombatantów,
Matko Boska Zwycięska, w Ostrej Bramie w Wilnie czuwająca,
Matko Boska Zwycięska, którą chwalą polskie ziemie, miasta i wsie,
Matko Boska Zwycięska, którą Naród Polski Ślubuje wielbić wiecznie,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski,
Matko Boska Zwycięska, Błogosławieństwo Rodzin,
Matko Boska Zwycięska, Kwiecie i Ozdobo dziewic,
Matko Boska Zwycięska, Patronko młodzieży,
Matko Boska Zwycięska, Przewodniczko na drodze życia,
Matko Boska Zwycięska, Nieustającej Pomocy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko grzeszników,
Matko Boska Zwycięska, Pocieszenie zrozpaczonych,
Matko Boska Zwycięska Uzdrowienie chorych,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko w godzinie śmierci,
Matko Boska Zwycięska, Wybawienie dusz z ognia czyśćcowego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

  1. K. Módl się za nami o Matko Boska Zwycięska.

  2. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: O Zwycięska Matko, która masz tak potężny wpływ przy boku Swego Boskiego Syna w zdobywaniu serc nawet najbardziej zatwardziałych, wstaw się za tymi, których Ci polecamy, aby skruszeni łaską Bożą mogli wrócić do jedności prawdziwej wiary. Amen.

 Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Zmieniony ( 01.09.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Top! Top!

Nasza strona korzysta z plikow cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jesli nie blokujesz tych plikow, to zgadzasz sie na ich uzycie oraz zapisanie w pamieci urzadzenia. Mozesz samodzielnie zarzadzac plikami cookies w ustawieniach przegladarki.