Jeśli znasz osobę, która została uszkodzona w wyniku szczepionki przeciwko Covid, podnieś jedną rękę do góry. Jeśli znasz więcej niż jedną…

Kevin – WE THE PEOPLE – DAD @bambkb

„Jeśli znasz osobę, która została uszkodzona w wyniku szczepionki przeciwko Covid-19, podnieś jedną rękę do góry. Jeśli znasz więcej niż jedną osobę, podnieś obie ręce do góry” Obejrzyj reakcję…

This lady asks a room full of people in Canada : “If you know a person that has been injured by the COVID vaccine, lift one hand up. If you know more than one person, lift two hands up” Watch this shocking response from the crowd