“ABSOLUTNE ZERO” – Plan – polecenie „uczonych satanistów” z uniwersytetów w Cambridge, Oxfordzie, Nottingham, Bath i Imperial College London

“ABSOLUTNE ZERO” – Plan – polecenie „uczonych satanistów” z uniwersytetów w Cambridge, Oxfordzie, Nottingham, Bath i Imperial College London

Wszystkie brytyjskie lotniska muszą zostać zamknięte w ciągu najbliższych 10 lat, wołowina i jagnięcina zostaną zakazane, a budowa nowych budynków zostanie wstrzymana w imię “zmian klimatycznych” .

———————————-

The Exposé – 12 kwietnia 2023 r. https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=267627

Raport opracowany przez Uniwersytet Oksfordzki i Imperial College London dla rządu Wielkiej Brytanii ujawnia, że wszystkie lotniska zostaną zamknięte, jedzenie wołowiny i jagnięciny stanie się nielegalne, a budowa nowych budynków nie będzie dozwolona w celu spełnienia prawnego „zobowiązania zerowej emisji do 2050 roku”.

W sprawozdaniu stwierdza się, że wszystkie lotniska muszą zostać zamknięte w latach 2020-2029, z wyjątkiem lotnisk Heathrow, Glasgow i Belfast, które mogą pozostać otwarte tylko pod warunkiem, że transfery na i z lotniska będą odbywać się koleją.

Wszystkie pozostałe lotniska muszą zostać zamknięte, ponieważ – aby spełnić prawne zobowiązanie do zerowej emisji do 2050 roku, każdy obywatel Wielkiej Brytanii musi “przestać korzystać z samolotów”.

Ponadto raport stwierdza, że aby przestrzegać prawa „ustawy o zmianach klimatu”, społeczeństwo będzie musiało przestać robić wszystko, co powoduje emisje, niezależnie od źródła energii. Według raportu będzie to wymagało od społeczeństwa, aby nigdy więcej nie jeść wołowiny lub jagnięciny.

Aby to zrobić, krajowe spożycie wołowiny i jagnięciny spadnie o 50% w latach 2020-2029. Następnie między 2030 a 2049 rokiem wołowina i jagnięcina zostaną “wycofane”.

Raport potwierdza również, że budowa nowych budynków musi zostać wstrzymana przed 2050 rokiem.

Podstawową kwestią jest to, że wszelkie aktywności wykorzystujące węgiel będą miały zasadniczo zerową wartość w 2050 roku. To z kolei może zachęcać do większego wykorzystania w okresie poprzedzającym rok 2050 – na przykład stawiania nowych budynków w znacznie szybszym tempie przez następne 30 lat, wiedząc, że budowa musi następnie zostać wstrzymana.

Raport został wydany w listopadzie 2019 r., a jego autorem jest “UK Fires”, współpraca między uniwersytetami w Cambridge, Oxfordzie, Nottingham, Bath i Imperial College London – siedzibą profesora Neila Fergusona.

Zatytułowany “Absolutne zero” raport jest efektem współpracy badawczej, w którym autorzy ujawniają [polecają md] , co Wielka Brytania musi zrobić, aby spełnić prawny wymóg osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., i jest to wstrząsająca lektura.

Jednak linia czasowa wydarzeń może ulec znacznemu przyspieszeniu, ponieważ w kwietniu 2021 roku rząd wprowadził do prawa nowy cel, jakim jest ograniczenie emisji o 78% do roku 2035.

Autorzy raportu stwierdzają, że kluczowe przesłania są następujące -.

Oprócz zmniejszenia naszego zapotrzebowania na energię, zapewnienie zerowej emisji przy użyciu dzisiejszych technologii wymaga wycofania się z latania, żeglugi, jagnięciny i wołowiny, stali wielkopiecowej i cementu.

Stwierdzają to również w odniesieniu do miejsc pracy i lokalizacji –

Istnieją dwa kluczowe implikacje dla tego, jak żyjemy: po pierwsze, budynki staną się znacznie droższe, ponieważ ograniczenia dotyczące budownictwa generują znaczne niedobory; po drugie, transport stanie się znacznie droższy, ponieważ ograniczenia dotyczące podróży lotniczych wygenerują nadmierny popyt na inne formy transportu.

Ci, którzy zaczynają szkołę średnią teraz, w 2019 roku, będą mieli 43 lata w 2050 roku. Zastanowienie się nad tym, jaka edukacja jest odpowiednia dla zupełnie innego zestawu branż, to kluczowe pytanie. Czy nadal powinniśmy szkolić pilotów samolotów? Albo inżynierów aeronautyki?

I stwierdzają to na podstawie wdrożenia wymagań -.

Zmiany w zachowaniu w celu osiągnięcia Zera Absolutnego są wyraźnie znaczące. W zasadzie zmiany te można by wywołać poprzez zmianę cen, co stanowiłoby wyraźną zachętę do zmiany zachowań. Alternatywą jest to, że rząd zakazuje pewnych rodzajów zachowań i reguluje procesy produkcyjne.

Można się zastanawiać, w jaki sposób rząd zamierza uzyskać poparcie społeczeństwa dla zamknięcia lotnisk i zaprzestania konsumpcji wołowiny i jagnięciny?

Cóż, możemy twierdzić, że są już na dobrej drodze do zapewnienia zamknięcia wielu lotnisk dzięki drakońskim przepisom, pod którymi Brytyjczycy żyją od marca 2020 roku w imię „ochrony NHS [National Health Service] i ratowania życia”.

Czy to tylko przypadek, że cztery miesiące po wydaniu raportu rząd brytyjski wprowadził ustawę o koronawirusie i wdrożył krajową blokadę, która zdziesiątkowała branżę turystyczną? Lektura sprawozdania z pewnością sugeruje, że prawdziwym powodem blokady mogło być to, że rząd będzie mógł spełnić swoje prawne zobowiązanie do zmniejszenia emisji.

Otrzymają wsparcie, tak jak otrzymali wsparcie dla wdrożenia absurdalnych, drakońskich przepisów pod pozorem powstrzymania rozprzestrzeniania się Covid-19. Prawa, które zdziesiątkowały mały biznes, odebrały nasze wolności i stworzyły to, co będzie największym kryzysem zdrowotnym, jaki kiedykolwiek miał miejsce, dzięki przekształceniu NHS w National Covid Service, a następnie National Vaccination Service.

Wszystko to udało im się osiągnąć dzięki psychologicznej manipulacji i przymusowi. To nie jest opinia, to jest fakt, i to wszystko jest udokumentowane w oficjalnych dokumentach rządu brytyjskiego, które można przeczytać here, and here.

I mają zamiar użyć dokładnie tej samej taktyki, aby zapewnić, że pozwolisz zamknąć wszystkiie lotniskoa i nigdy nie jeść wołowiny lub jagnięciny ponownie, to jest to, co raport “Absolutne zero” zaleca, a rząd Wielkiej Brytanii wdraża do osiągnięcia ich prawnie wymaganych celów –

Normy społeczne a zachowania indywidualne

Istnieje rozbieżność między skalą działań zalecanych przez rząd (np. oszczędzanie energii) a tymi, które są najczęściej wykonywane przez jednostki (np. recykling). Działania, które mogą mieć duży wpływ, takie jak lepsza izolacja domów i nie latanie, są ignorowane na rzecz małych, głośnych działań, takich jak nieużywanie plastikowych słomek. Pozwala to jednostkom czuć się usatysfakcjonowanymi, że “robią swoje”, nie dokonując w rzeczywistości zmian w stylu życia, które są niezbędne do osiągnięcia celu zerowych emisji. Jeśli zmiana społeczna na dużą skalę ma się udać, potrzebne jest nowe podejście.

Chociaż myśl o podjęciu przez społeczeństwo radykalnych, znaczących kroków w celu osiągnięcia celów zerowej emisji może być krytykowana jako absurdalna, możemy uczyć się na historycznych zmianach kulturowych. Nie tak dawno temu zachęcano do palenia papierosów i uznawano je za dopuszczalne w miejscach publicznych, do których uczęszczały dzieci, jazda pod wpływem alkoholu była praktykowana z taką regularnością, że zabijała 1000 osób rocznie w Wielkiej Brytanii, a dyskryminacja ze względu na orientację seksualną była zapisana w prawie.

Obecnie zachowania te wydają się naganne, co pokazuje, że społeczeństwo jest w stanie uznać negatywne konsekwencje pewnych zachowań i społecznie zdelegalizować ich praktykę. Należy zatem skupić się na przyspieszeniu ewolucji nowych norm społecznych z przekonaniem, że zmiana może nastąpić.

Dowody pochodzące z nauk behawioralnych oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie zmiany zachowań związanych z paleniem tytoniu i piciem alkoholu wskazują, że sama informacja nie wystarczy do zmiany zachowania. Aby dokonać zmian opisanych w niniejszym sprawozdaniu, będziemy musieli myśleć szerzej o ekonomicznych i fizycznych kontekstach, w których projektanci, inżynierowie i członkowie społeczeństwa podejmują decyzje decydujące o emisji dwutlenku węgla.

Jednocześnie jasne, dokładne i przejrzyste informacje na temat problemów i skuteczności proponowanych rozwiązań są niezbędne dla utrzymania społecznego poparcia dla interwencji politycznych. Ważne jest również sformułowanie komunikatu. Stwierdzono, że komunikaty oparte na strachu i kryzysie klimatycznym są nieskuteczne w motywowaniu do zmian.

Długotrwałość wyzwania, jakim jest redukcja emisji, oraz brak natychmiastowych lub nawet widocznych konsekwencji drobnych działań indywidualnych oznaczają, że trudno jest powiązać je z kryzysem klimatycznym na dużą skalę. Pozwala to jednostkom na podejmowanie decyzji, które stoją w sprzeczności z ich dążeniem do redukcji emisji.

Naukowy opis nie zawsze jest najskuteczniejszym środkiem komunikacji, a język używany do promowania „zerowej emisji” nie powinien już koncentrować się na “ekologicznym” i “zielonym” leksykonie, ale raczej na szczerych opisach działań, które odwołują się do ludzkiego spełnienia. Dowody z badań nad wykorzystaniem czasu pokazują, że ludzkie spełnienie nie zależy ściśle od zużycia energii – czynności, które sprawiają nam największą przyjemność, to te o najniższym zapotrzebowaniu na energię.

Konsumenci mogą być zadowoleni w narzucanym „krajobrazie o zerowej emisji”.

Ale otrzymają również potrzebne wsparcie poprzez warunkowanie i indoktrynowanie waszych dzieci w szkołach -.

‘Zaczynając od trudnych decyzji, środowisko edukacyjne powinno zapewnić linię czasową dla działań, które muszą być podjęte przez ludzkość, aby zapewnić, że osiągniemy nasze cele redukcji emisji CO2 do 2050 roku. Pracując wstecz od roku 2050 i kolejno opracowując kolejność i terminy, w których należy podjąć kluczowe działania łagodzące, można stworzyć mapę drogową dla niezbędnego ograniczenia.

W całym systemie szkolnictwa średniego ta mapa drogowa jest niezbędna do znalezienia pytań, które nieuchronnie pojawią się ze strony uczniów. Umożliwi to zbadanie rzeczywistych zmian w sposobie myślenia tych, którzy będą musieli przyjąć zmiany bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w późniejszym okresie swojego życia.

Pojawią się ogromne pytania, takie jak: czy znikną silniki spalinowe, czy znikną samoloty, czy zniknie rolnictwo oparte na mięsie i nabiale i czy będziemy musieli przestać budować rzeczy? Poprzez uświadomienie dzieciom w szkołach, że zadawanie ogromnych pytań jest właściwe, umożliwimy wprowadzenie zmian poprzez edukację.

Wszystko to zostanie zrobione w celu rzekomego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ze względu na rzekome zagrożenie globalnym ociepleniem.

Średni ślad węglowy na osobę w Wielkiej Brytanii, na rok, wynosi 12,7 ton CO2e.

Aby wyprodukować 12,7 ton CO2e, twoje ogrzewanie musiałoby pracować na pełnym gazie przez 80 dni.

Musiałbyś przejechać 378 000 km przeciętnym samochodem, aby wyemitować 12,7 tony CO2e (to raz na całym świecie).

Musiałbyś zjeść ponad 1000 steków wołowych, aby wyprodukować 12,7 tony CO2e.

W kontekście globalnej rocznej emisji dwutlenku węgla wynoszącej ok. 38 000 milionów ton CO2e, 12,7 tony nie brzmi gr0oźnie. Ale jeśli wziąć pod uwagę populację 68 milionów ludzi w samej Wielkiej Brytanii, zbliża się do 8 miliardów na całym świecie, nagle brzmi strasznie: By spełnić cel, który jest zapisany w prawie Wielkiej Brytanii i „musi być spełnione”, to może być po prostu łatwiejsze byłoby zmniejszenia populacji Wielkiej Brytanii?

W ciągu ostatnich szesnastu miesięcy nastąpiło –

Blokada po blokadzie, która zniszczyła mały biznes i przemysł lotniczy.

Pojawiły się dowody, że osoby starsze i bezbronne zostały poddane eutanazji w domach opieki, a następnie powiedziano wam, że zmarły na Covid-19.

Statystyki, które pokazują, że osoby niepełnosprawne stanowią trzy z pięciu domniemanych „zgonów na Covid-19”.

Oraz eksperymentalny program szczepień, który nie zapobiega złapaniu lub rozprzestrzenianiu się rzekomego wirusa Covid-19. Władze są jednak niezwykle chętne do zaszczepienia każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. Dzieje się tak pomimo faktu, że do programu żółtej karty MHRA zgłoszono ponad milion działań niepożądanych i ponad 1400 zgonów. Program, który według MHRA zgłasza tylko 1% – 10% reakcji niepożądanych.

==================================

Musicie przeczytać raport “Zero Absolutne”, którego autorami są Uniwersytet Oksfordzki i Imperial College London, z których pierwszy wynalazł szczepionkę Covid-19 firmy AstraZeneca, a drugi odegrał kluczową rolę w dostarczeniu wadliwych modeli, które zostały wykorzystane do uzasadnienia drakońskich blokad zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA.

Ponieważ kiedy to zrobicie, zdacie sobie sprawę, że ostatnie dwa lata były częścią o wiele bardziej złowrogiej agendy, która dopiero się rozpoczęła.