Dr Milewski: Pandemia to globalna manipulacja. Słuchanie Niedzielskiego to słuchanie propagandy. Radio WNET.

15 minut

Radio WNET