Ktokolwiek o tym wiedział? Ktoś pisał?Dwa kraje sprzeciwiły się rezolucji ONZ przeciw neonazizmowi.

https://gloria.tv/post/yaj6nw7cpASv4VZshB7KhhMLm

Zgromadzenie ONZ zajęło się 16 grudnia raportem “Eliminacja rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pokrewnych form nietolerancji”, zawierającym dwa projekty rezolucji:

“Swoimi postanowieniami Zgromadzenie wyraziło głębokie zaniepokojenie gloryfikacją ruchu nazistowskiego, neonazizmu i byłych członków organizacji Waffen SS, m.in. poprzez wznoszenie pomników i miejsc pamięci, organizowanie publicznych demonstracji w imię gloryfikacji nazistowskiej przeszłości, ruchu nazistowskiego i neonazizmu oraz ogłaszanie lub próby ogłaszania ich członków, oraz tych, którzy walczyli przeciwko koalicji antyhitlerowskiej, współpracowali z ruchem nazistowskim i popełniali zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości “uczestnikami ruchów narodowowyzwoleńczych”.”


Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 130 za, 49 wstrzymujących się i 2 przeciw. 

Dwa państwa głosujące przeciwko rezolucji to USA i Ukraina.

Źródło: General Assembly Adopts 59 Third Committee Texts on Trafficking in Persons, Equitable Access to COVID-19 Vaccines, as Delegates Spar over Language | Meetings Coverage and Press Releases (przewiń w dół)