małe rybki: 22 osoby aresztowano w związku z oszustwami na kwotę 600 mln euro z funduszu UE Covid

22 osoby aresztowano w związku z podejrzeniem oszustwa na kwotę 600 mln euro z funduszu UE Covid

22 osoby aresztowano w związku z podejrzeniem oszustwa na kwotę 600 mln euro z funduszu UE Covid

https://www.lemonde.fr/en/europe/article/2024/04/04/22-arrested-over-suspected-600-million-euro-eu-covid-fund-fraud_6667369_143.html#

22 osoby aresztowano w związku z podejrzeniem oszustwa na kwotę 600 mln euro z funduszu UE Covid

We Włoszech, Austrii, Rumunii i na Słowacji aresztowano osoby w ramach represji wobec osób podejrzanych o czerpanie pieniędzy z pomocy związanej z odzyskaniem środków w związku z Covid-19.

„Le Monde” z AFP 4 kwietnia 2024 o 13:43 (Paryż),

W czwartek 4 kwietnia władze aresztowały 22 osoby w czterech krajach europejskich w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa na kwotę 600 milionów euro związanego z odzyskaniem środków pieniężnych z tytułu Covid-19, podała prokuratura bloku. W wyniku dochodzenia w sprawie rzekomej siatki przestępczej, która przypuszczalnie przejęła fundusze, przeprowadzono dziesiątki nalotów i aresztowań we Włoszech, Austrii, Rumunii i na Słowacji – podała w oświadczeniu Prokuratura Europejska.

Organizacja przestępcza jest „podejrzana o wyłudzenie 600 milionów euro z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) dla Włoch” – stwierdziła EPPO z siedzibą w Luksemburgu. Dodał, że biuro w Wenecji włoskiej jednostki policji finansowej Guardia di Finanza na zlecenie sędziego przedprocesowego zamroziło aktywa o wartości ponad 600 mln euro.

Spośród 22 aresztowanych podejrzanych ośmiu umieszczono w areszcie do czasu procesu, a pozostałych 14 umieszczono w areszcie domowym, a jednemu z nich, księgowemu, zakazano wykonywania zawodu. EPPO stwierdziła, że skupiała się na rzekomej siatce przestępczej, która w latach 2021–2023 stworzyła program oszustwa mający na celu uzyskanie pieniędzy z udziału Włoch w RRF.

RRF, utworzona, aby pomóc krajom bloku odbić się od ciosu gospodarczego zadanego przez pandemię Covid, była warta ponad 720 miliardów euro, finansowana w dużej mierze ze wspólnych pożyczek UE.

Model ten, zwłaszcza wspólne zaciąganie pożyczek, jest reklamowany przez niektóre kraje UE jako model, który można powielić, gdy Unia Europejska będzie intensyfikować swój przemysł obronny i współpracę w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji oraz w celu wspierania Ukrainy.

„Le Monde” z AFP