Odtajniono: Projekt szczepionki na Covid-19 firmy BioNTech rozpoczął się w maju 2019, zanim zgłoszono jakiekolwiek przypadki Covid !

Le PointCritique

Un document déclassifié prouve que la production du vaccin Pfizer a commencé en mai 2019

Odtajniono: Projekt szczepionki na Covid-19 firmy BioNTech musiał rozpocząć się, zanim w ogóle zgłoszono jakiekolwiek przypadki Covid-19!

Z wewnętrznych dokumentów dotyczących szczepionek firm Pfizer i Moderna wynika, że ich produkcję rozpoczęto przed datą deklarowaną przez laboratoria. Odniesienie do dwóch dokumentów, wynikające z dwóch różnych wniosków prawnych, pozwala na dokładniejsze określenie rozpoczęcia programu opracowywania szczepionek firmy Pfizer. Właściwie zaczęło się to 27 maja 2019 r.

Odtajnienie danych przekazanych przez laboratorium Pfizer Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu zatwierdzenia szczepionki BNT162b2 przeznaczonej dla osób w wieku 16 lat i starszych zostało zarządzone 2 lutego 2022 r. przez sędziego Marka P. Pittmana (Teksas). , po zakończeniu niekończącego się sporu prawnego zainicjowanego przez grupę naukowców i badaczy medycznych (Public Health and Medical Professionals for Transparency – PHMTP), reprezentowaną przez prawnika Arona Siri.

Odtajnienie danych dotyczących zatwierdzenia szczepionki firmy Pfizer i powrót do niezwykłej sprawy

Wniosek o zawieszenie, o który zjednoczyły się w tej sprawie FDA i firma Pfizer, został zatem odrzucony przez sędziego po trzymiesięcznym postępowaniu, podczas którego robiono wszystko, aby obywatele i ich rodziny nie dowiedzieli się, na jakiej podstawie uznano zastrzyki za bezpieczne i bezpieczne. Skuteczne.

Agencja początkowo wymagała okresu 75 lat (20 000 dni) na dostarczenie ponad 390 000 stron danych, które mimo to zweryfikowała w ciągu 108 dni, tj. okresu dzielącego wniosek o zatwierdzenie wysłany przez firmę Pfizer do organu regulacyjnego (7 maja 2021) oraz datą zezwolenia udzielonego w zamian przez FDA.

Sędzia Mark T. Pittman (Sąd Apelacyjny w Dallas w Teksasie) zrobił to ponownie 9 maja 2023 r., żądając przedstawienia wszystkich danych dotyczących szczepionki pediatrycznej firmy Pfizer i szczepionki dla dorosłych Moderna, w tym 4,8 mln stron, pod 2 lata w porównaniu z 23,5 lat wymaganymi przez FDA.

W tym przypadku laboratoria mają czas do 31 czerwca 2025 r. na spełnienie wymagań.

Publikację tych danych przerwała także seria informacji dotyczących pochodzenia wirusa, co do którego naukowcy byli przekonani, że jest wynikiem badań nad uzyskaniem [zaprogramowanych] funkcji, potajemnie finansowanych przez dr A. Fauciego, byłego dyrektora Narodowego Instytutu Alergologii i Chorób Zakaźnych (NIAID) oraz były doradca medyczny Białego Domu podczas pandemii Covid-19.

Już dziś wiemy, że produkcja szczepionek rozpoczęła się przed oficjalną, podaną do wiadomości publicznej datą, gdyż prezes Moderny przyznał w wywiadzie, że jego firma wyprodukowała już 100 000 dawek szczepionki na Covid-19 w 2019 roku.

https://twitter.com/odrobsed/status/1632315917286752266?s=20

Ujawnienie umowy o poufności faktycznie pokazuje, że „potencjalni kandydaci na szczepionkę przeciwko koronawirusowi zostali przeniesieni z Moderny na Uniwersytet Karoliny Północnej 12 grudnia 2019 r., dziewiętnaście dni przed tym, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dowiedziała się o pojawieniu się pierwszych przypadków SARS-CoV-2 w Wuhan” (The Expose).

Według dyrektora generalnego BioNTech szczepionka firmy Pfizer rozpoczęła się nie później niż w styczniu 2020 r

Jeśli chodzi o szczepionkę sprzedawaną przez firmę Pfizer, dwa artykuły Instytutu Brownstone opublikowane 18 i 30 stycznia 2023 r. wykazały już, że harmonogram produkcji szczepionki BNT162b2 nie jest zgodny z harmonogramem przedstawionym przez założycieli BioNTech, Ugura Sahina i Özlema Türeci, w ich książka Szczepionka. W artykule z 18 stycznia 2023 r. przytacza się w szczególności dwa dokumenty uzyskane w ramach odtajnienia danych firmy Pfizer: raport z badania R&D firmy BioNTech nr R-20-0072 oraz badanie niekliniczne przekazane do zatwierdzenia FDA, w którym powołuje się na ten dokument, [odniesienie do FDA-CBER-2021, na stronie 8].

Niniejsze badanie dotyczy testów przedklinicznych przeprowadzonych na zwierzętach przed oceną szczepionki na ludzkich świnkach morskich, które według założycieli BioNTech rozpoczęłyby się 27 stycznia 2020 r.

Jak wyjaśnia artykuł Brownstone Institute, cel badania R-20-0072, podsumowanego na s. 6 dokumentu, którego celem było sprawdzenie działania zmodyfikowanego mRNA BioNTech zamkniętego w nanocząsteczkach lipidowych wyprodukowanych przez kanadyjską firmę Acuitas przed badaniami przedklinicznymi. Ze strony 8 raportu wynika, że badanie to faktycznie rozpoczęło się 14 stycznia 2020 r., dwa tygodnie przed datą podaną publicznie przez BioNTech, czyli zaledwie dzień po opublikowaniu pełnego genomu wirusa i zaledwie dwa tygodnie po zgłoszeniu „przypadku zero” w Wuhan.

Jednakże kwestia ta sama w sobie nie jest problematyczna, ponieważ zespoły BioNTech oświadczyły FDA, że przetestowały szczepionkę z tak zwanym antygenem „zastępczym” (w tym przypadku lucyferazą), czekając na możliwość wykonania tego z białkiem kolczastym SARS-CoV-2.

Jednak założyciele BioNTech w swojej książce datują na 3 lutego 2020 r. pierwsze testy platformy szczepionkowej opartej na lucyferazie. Autor artykułu z 18 stycznia 2023 r. („Dokument FOIA pokazuje, że założyciele BioNTech datowali rozpoczęcie projektu szczepionki C19”), dziennikarz Robert Kogon (pseudonim), zastanawia się nad powodami tego kłamstwa, które przypisuje o szokującym charakterze ujawnienia daty, w której projekt szczepionki faktycznie ujrzał światło dzienne:

„Dlaczego Sahin i Türeci w swojej książce opublikowali datę rozpoczęcia projektu szczepionki na Covid-19?

Cóż, prawdopodobnie dlatego, że rzeczywista data rozpoczęcia – a nie wiemy dokładnie, kiedy była faktyczna data rozpoczęcia – wydawałaby się zdecydowanie za wczesna. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, musiało to nastąpić najpóźniej zaledwie kilka dni po pierwszym zgłoszeniu z 31 grudnia 2019 r. o przypadkach Covid-19 w Wuhan. »

Dokument Kogona R. FOIA pokazuje, że założyciele BioNTech rozpoczęli projekt szczepionek C19 później. Instytut Brownstone’a. 18.01.2023

W drugiej części tego śledztwa („Wszystko zaczęło się przed epidemią: chronologia projektu szczepionki BioNTech-„Pfizer”) Robert Kogon rozwija wątek w oparciu o informacje techniczne zawarte w książce The Vaccine i udaje mu się wniosek, że szczepionka mRNA była prawdopodobnie gotowa 2 stycznia 2020 r., zaledwie dwa dni po pierwszym zgłoszeniu przypadków Covid-19 w Wuhan, 31 grudnia 2019 r., co rodzi następujące pytanie: epidemia miała – czy ma – na celu rozprzestrzenienie się istniejącą wcześniej szczepionkę, czy też rozpoczęło się przed ogłoszeniem pierwszego przypadku, a jeśli tak, to z jakim zagrożeniem dla zdrowia populacji?

„Ale zanim można było go wyprodukować, jest rzeczą oczywistą, że testowany preparat musiał najpierw zostać zaprojektowany i skonstruowany; i konieczne było skontaktowanie się z Polymun i Acuitas w celu uzyskania wymaganych zezwoleń i zorganizowania wymaganej współpracy. Wszystko to wymaga czasu.

Nie da się uniknąć wniosku, że projekt szczepionki na Covid-19 firmy BioNTech musiał tak naprawdę rozpocząć się, zanim w ogóle zgłoszono jakiekolwiek przypadki Covid-19!

Oczywiste pytanie brzmi: jak to możliwe? »

Kogon R. Zaczęło się przed wybuchem epidemii: Oś czasu projektu szczepionki BioNTech-„Pfizer”. Instytut Brownstone’a. 30.01.2023

BYŁY DONOSY Z ITALII że BYŁO PONAD MILION SPRYC JUZ NA POCZĄTKU I ZAKONTRAKTOWANE W 10.2019 

====================================

mail:

Szanowny Panie

w największych firmach farmaceutycznych (oddziałach polskich) o planowanej “pandemii” mowiono juz kilka lat przed 2019, tylko wówczas moja znajoma na jakims przyjęciu przez nich organizowanym nie wiedziała zupełnie o czym mowa, kontestując rozrzutność i nadmiarowość przyjecia. Otrzymała odpowiedź że zobaczy dopiero jak to będzie kiedy wybuchnie pandemia… A bylo to może gdzies w 2016/17/2018 roku…

Tak więc szykowali się od kilku jak nie od kilkunastu lat…  A nawet dluzej bo chyba u Pana czytalem kiedys referat niejakiego Attalego z lat 90-tych…

Pozdrawiam
MS
Przedstawiciel Handlowy