Okultystyczne korzenie feminizmu

Okultystyczne korzenie feminizmu – Rachel Wilson

Autor: AlterCabrio , 24 marca 2024 ekspedyt

Feminizm jest formą oszukańczej manipulacji, stosowanej w celu zmiany porządku społecznego i tożsamości osobistej, co zostało przyspieszone przez rewolucję przemysłową i w następstwie tego nie można ignorować jej skutków, takich jak

łatwy rozwód,
rozkład jedności rodziny i
porzucenie tradycyjnych ról płciowych.

−∗−

Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org

−∗−

Sfeminizowani mężczyźni doskonale nadają się do planowania rodziny

Rachel Wilson o okultystycznych korzeniach feminizmu

Ruch wyzwolenia kobiet (feminizm) pozostawał pod silnym wpływem okultyzmu.

Historia wyzwolenia kobiet obejmuje pogaństwo, kult demonów, czary i CIA. Innymi słowy, przekonanie, że wyzwolenie kobiet, zwłaszcza na Zachodzie, przyniosło kobietom korzyści, jest fałszywe.

Feminizm nie jest otwarty na racjonalny dyskurs. Kłótnie nic nie dają. To świadomość ofiary.

∼Nieznany

W rezultacie zarówno kobiety, jak i mężczyźni doznali negatywnych konsekwencji.

Od czego kobiety zostały wyzwolone?

Rachel Wilson, autorka książki Occult Feminism: The Secret History of Women’s Liberation, twierdzi, że feminizm zakłócił stabilność ekonomiczną kobiet, zamieniając je w mimowolne obiekty wyzysku korporacyjnego i podatków rządowych.

Wspaniała książka Rachel Wilson

Dodaje, że dążenie do egalitaryzmu zniewoliło kobiety przez wypychanie ich do pracy, aby konkurowały z mężczyznami, i rozbijanie rodziny, zachęcając do nieobecności rodziców w domu, a w konsekwencji opóźniając zawieranie małżeństw i posiadanie mniejszej liczby dzieci.

Wprowadzenie prawa wyborczego kobiet na początku XX wieku, a później rewolucja seksualna i jednoczesne pojawienie się studiów feministycznych jako dyscypliny akademickiej zakończyły proces przekształcania Zachodu w kulturę gynocentryczną, a nie patriarchalną.

Rachel Wilson, Are Patriarchs Perpetrators or Protectors?

Zauważa, że ​​dzięki sufrażystkom kobiety stały się bardziej bezbronne.

Feminizm jest formą oszukańczej manipulacji, stosowanej w celu zmiany porządku społecznego i tożsamości osobistej, co zostało przyspieszone przez rewolucję przemysłową i w następstwie tego nie można ignorować jej skutków, takich jak

  • łatwy rozwód,
  • rozkład jedności rodziny i
  • porzucenie tradycyjnych ról płciowych.

Uogólnione cechy obu płci

Role płciowe mają znaczenie

We współczesnym społeczeństwie tradycyjne role płciowe są potępiane, co powoduje zamieszanie i brak równowagi. Na przykład męskość jest etykietowana jako „toksyczna”.

Dzięki feminizmowi mężczyźni i kobiety stają się sławni przez okazywanie cech płci przeciwnej.

Prowadzi to do zwiększonego zamieszania między mężczyznami i kobietami, co skutkuje niespełnionym życiem i problemami społecznymi.

Transgenderyzm

Promowanie transpłciowości u dzieci jako „miłości” i „akceptacji” to okropny pomysł.

W rzeczywistości chodzi o wprowadzanie w błąd dzieci i rodziców, zarówno w celu uzyskania korzyści finansowych, jak i depopulacji. To rozwijająca się branża, napędzana propagandą w szkołach, mediach społecznościowych oraz w całym Hollywood i przemyśle rozrywkowym.

Wkrada się nawet do coraz większej liczby instytucji religijnych.

Krótko mówiąc, mężczyźni powinni być obrońcami, żywicielami i przywódcami, podczas gdy kobiety powinny być opiekunkami, uzdrowicielkami i zajmować się domem.

Role te są zakorzenione w różnicach biologicznych i psychologicznych, a nie w konstruktach społecznych, i są spójne w różnych kulturach i społeczeństwach na przestrzeni dziejów. Gdyby usunięto wpływy społeczne (takie jak polityka i media), w naturalny sposób wyłoniłyby się domyślne role płciowe z powodu nieodłącznych różnic między mężczyznami i kobietami.

Wyzwolenie kobiet, paradoksalnie, nie wyzwoliło ani kobiet, ani mężczyzn.

https://odysee.com/$/embed/@jermwarfare:2/Rachel-Wilson:07?r=H7EezQRaBk47dHitut13tSBPKNLpZSgo

„Feminizm jest skazany na porażkę, gdyż opiera się na próbie unieważnienia i przebudowania natury ludzkiej.”

∼Phyllis Schlafly

____________

Rachel Wilson on the occultic roots of feminism, 30 Jul 2023

−∗−

Warto porównać:

Strącanie w pospolitość czyli maskulinizacja kobiet
Ten współczesny krzykliwy feminizm, typowy dla różnych lewicowych aktywistek, który dąży do zmiany wszystkich wartości i maskulinizacji kobiety, czyli ściąga ją w pospolitość, musi znaleźć przeciwwagę w postaci feminizmu nowego, […]