Organizacje LGBT w Polsce działalność, finansowanie, sieć powiązań

Organizacje LGBT w Polsce działalność, finansowanie, sieć powiązań

Warszawa, październik 2019

Całość szukać tu: Fundacja Mamy i Taty

Spis treści

Wstęp

Ogólna charakterystyka organizacji

1. Podstawowe informacje 10

2. Źródła finansowania 11

3. Grantodawcy 17

4. Współpraca z samorządami 18

5. Współpraca z biznesem 19

6. Przepływy finansowe między organizacjami 20

7. Powiązania polityczne organizacji LGBT 21

8. Inne powiązania organizacji LGBT 24

9. Znaczenie kluczowych organizacji dla środowiska LGBT 25

10. Relacje osobowe i organizacyjne w środowisku LGBT 25

11. Media zainteresowane tematem LGBT 26

12. Organizacje LGBT w mediach społecznościowych 27

Kluczowe organizacje o zasięgu ogólnopolskim

I. Fundacja im. Stefana Batorego 28

II. Kampania Przeciw Homofobii 36

III. Miłość Nie Wyklucza 47

IV. Lambda Warszawa 53

V. Fundacja Replika 60

VI. Fundacja Trans-fuzja 63

Organizacje regionalne

VII. Fundacja Wolontariat Równości 70

VIII. Stowarzyszenie Grupa Stonewall 79

IX. Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT „Tolerado” 84

X. Lambda Szczecin 91

XI. Kultura Równości 96

XII. Stowarzyszenie Stan Równości 100

XIII. Fundacja Akceptacja 103

XIV. Stowarzyszenie Queerowy Maj 107

XV. Fundacja Równość.org.pl 110

XVI. Stowarzyszenie Fabryka Równości 113

XVII. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa 116

2XVIII. Stowarzyszenie Tęczówka 119

XIX. Prowincja Równości 123

XX. Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie 126

XXI. Płocki Marsz Równości 129

XXII. Marsz Równości w Rzeszowie 132

XXIII. Stowarzyszenie Tęczowe Opole 134

XXIV. Stowarzyszenie Instytut Równości 136

XXV. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności 138

XXVI. Stowarzyszenie Tęczowy Białystok 141

XXVII. Stowarzyszenie Równość na Fali 144

Organizacje „tematyczne”

XXVIII. Fundacja Wiara i Tęcza 148

XXIX. Stowarzyszenie My Rodzice 150

XXX. Akceptacja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i

Transpłciowych

XXXI. Fundacja Tęczowe Rodziny 156

XXXII. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) 159

XXXIII. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 163

XXXIV. Stowarzyszenie Bears of Poland 168

XXXV. Fundacja REFFORM 170

XXXVI. Fundacja Cicha Tęcza 174

XXXVII. Stowarzyszenie Sistrum Przestrzeń Kultury Lesbijskiej 176

XXXVIII. Stowarzyszenie „Klub Sportowy Chilli” 179

XXXIX. Stowarzyszenie Voces Gaudii 180

IL. Stowarzyszenie Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat” 182

Wsparcie Fundacji Mamy i Taty

3Wstęp

W 2010 roku Fundacja Mamy i Taty przygotowała raport: „Przeciw wolności i demokracji. Strategia polityczna lobby LGTB w Polsce i na świecie: cele, narzędzia, konsekwencje.”

W raporcie tym Fundacja przewidywała, iż strategia lobby politycznego LGBT będzie rozwijać się w następujących kierunkach:

1.dążenie do penalizacji tzw. mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną,

2.wprowadzenie do szkół tzw. edukacji seksualnej uwzględniającej poglądy ideologów LGBT na kwestię orientacji seksualnej,

3.zrównanie związków partnerskich z małżeństwem,

4.przyznanie parom homoseksualnym prawa do nieograniczonej adopcji dzieci.

5.zaostrzenie walki z ludźmi, środowiskami i instytucjami nie zgadzającymi się z poglądami środowiska LGBT i wyrażającymi publicznie swój sąd w tej sprawie.

Punkty te stały się otwartymi postulatami środowiska LGBT i stanowią istotną oś sporu światopoglądowego w Polsce.

Obecnie prezentujemy dokument opisujący finansowanie i powiązania polityczne organizacji LGBT.