Rządy – Członkowie WHO przyjmują rezolucję w sprawie manipulacji opinią publiczną

Członkowie WHO przyjmują rezolucję w sprawie manipulacji opinią publiczną

Norbert Häring who-mitglieder-beschliessen-resolution-zur-manipulation

Na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie państwa członkowskie przyjęły rezolucję wzywającą wszystkie rządy i Światową Organizację Zdrowia (WHO) do szerszego i bardziej systematycznego wykorzystywania nauk behawioralnych w celu przeciwdziałania „dezinformacji i dezinformacji związanej ze zdrowiem” oraz zapewnienia popytu na szczepionki. <1>

Komunikat prasowy <2> wydany przez WHO stwierdza:

Państwa członkowskie przyjęły dziś rezolucję w sprawie nauk behawioralnych na rzecz lepszego zdrowia, ujawniając szeroki konsensus co do potrzeby systematycznego włączania teorii, metod i podejść nauk behawioralnych do wszystkich kwestii zdrowotnych i funkcji zdrowia publicznego. Rezolucja wzywa państwa członkowskie do uznania roli nauk behawioralnych w osiąganiu lepszych wyników zdrowotnych, do określenia możliwości szerszego wykorzystania oraz do ustanowienia funkcji i jednostek zajmujących się generowaniem i wdrażaniem dowodów w celu kształtowania polityk i programów. Wzywa się również dyrektora generalnego do włączenia nauk behawioralnych do głównego nurtu działalności organizacji oraz do wspierania państw członkowskich poprzez opracowywanie wytycznych i zapewnianie pomocy technicznej”.

Informowałem już przy okazji przyjęcia projektu rezolucji <3> przez radę dyrektorów WHO o programach manipulacyjnych i intencjach kryjących się za mętnymi stwierdzeniami rezolucji.

Projekt rezolucji WHO: Manipulacja społeczeństwem powinna stać się obowiązkowa

Rada Dyrektorów WHO zatwierdziła projekt rezolucji w sprawie wykorzystania nauk behawioralnych w polityce zdrowotnej. Brzmi nieszkodliwie. Na szczęście Fundacja Rockefellera wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi: masową manipulację społeczeństwem w duchu światowego autorytetu, który wierzy, że posiada jedyną prawdę naukową. <4>

Obejmuje to na przykład Mercury Project <5> Fundacji Rockefellera i Fundacji Gatesa. Ich programy obejmują:

  • słuchowiska prezentujące korzyści płynące ze szczepień i dramatyzujące podejmowanie decyzji,
  • duży wspólny projekt z YouTube mający na celu eksperymentalne określenie „jak najlepiej pomóc ludziom odróżnić prawidłowe i nieprawidłowe informacje zdrowotne”,
  • we współpracy z Facebookiem i Youtubem, aby ocenić skuteczność informacji zdrowotnych „produkowanych przez członków określonej społeczności”, aby zobaczyć, czy jest bardziej prawdopodobne, że poprawi gotowość do szczepień niż komunikaty rządowe,
  • szkolenie i opłacanie „pozytywnych influencerów mediów społecznościowych – wybitnych dziennikarzy i działaczy społecznych o stosunkowo dużej liczbie lokalnych obserwujących” w celu przeciwdziałania tej dezinformacji,
  • konto na Twitterze, które monitoruje dezinformację zdrowotną i wysyła kontr-wiadomości do odbiorców tych dezinformacji, „w celu zachęcenia użytkowników do zaprzestania obserwowania źródła”.

Nie mogłem znaleźć w rezolucji niczego, nawet jednego słowa, na temat poszanowania wolnej woli człowieka lub granic tego, co nauka może powiedzieć z wystarczającą pewnością, aby pozwolić na zaklasyfikowanie odrębnych teorii i ocen jako dezinformacji i zwalczanie ich.

Rezolucja tchnie duchem agencji i rządów, które chcą określić, jaka jest prawda. Jest to rezolucja głęboko antywolnościowa i antynaukowa. Pokazuje to po raz kolejny, jak ważne jest przeciwstawienie się dojściu do władzy WHO oraz stojących za nią korporacji i fundacji poprzez planowany Traktat Pandemiczny WHO i zaostrzenie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Internetowa petycja <6> przeciwko dyktaturze WHO brakuje jej tylko 1000 podpisów do ilości pół miliona.(petycja w Niemczech –przyp. tłum.)

Norbert Häring

Tłumaczył : Paweł Jakubas, proszę o jedno Zdrowaś Maryjo za moją pracę.

Oryginalny tekst ukazał się 3 czerwca 2023 roku na stronie who-mitglieder-beschliessen-resolution-zur-manipulation

Źródła :

<1> https://norberthaering.de/propaganda-zensur/who-resolution/

<2> https://www.who.int/news/item/29-05-2023-seventy-sixth-world-health-assembly—daily-update–29-may-2023

<3> https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB152/B152_CONF6-en.pdf

<4> https://norberthaering.de/propaganda-zensur/behavioural-sciences-better-health/

<5> https://www.ssrc.org/programs/the-mercury-project/the-mercury-project-research-framework/

<6> https://citizengo.org/de/node/210669