Składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i sierpień 2022

[na podst. NCz]