Śmiertelność dzieci „z C-19” we Francji, po akcji szczepień.

Śmiertelność dzieci „z C-19” , po tym jak rozpoczęła się akcja szczepień.

Czerwona pionowa kreska pokazuje datę wprowadzenia szczepień dla dzieci.