Wykresy ponad-statystycznej śmiertelności w Europie w latach 2020-22

W Szwecji nie było nakazu noszenia maseczek, noszono tylko w środkach komunikacji w godzinach szczytu oraz w szpitalach i aptekach.

wykres zwiększenia śmiertelności (overmortality) w krajach Europy w okresie pandemii 2020-2022 w stosunku do średniej z lat 2017 – 2019.

Polska na medalowym miejscu !