Apokaliptyczne znaki naszych czasów. B-p Fulton Sheen.

[Z książki Antonio Socci, Kościół czasu Antychrysta. md]

Zapalcie lampy !! – Aktualny (dziś i może jutro) apel sprzed ośmiu dziesięcioleci.

=========================================