Jak to jest z tymi zgonami wśród niezaszczepionych? Czemu tylu ich umiera?

Wojciech Sumliński tłumaczy.

Kto jest zaliczany wg Ministerstwa Śmierci do „zaszczepionych”? Aaa. Dopiero w dwa tygodnie po drugiej dawce!

Kto ma zakrzep, wylew, czy trafi go szlag np. parę dni po drugiej – to statystyk zalicza go do NIEZASZCZEPIONYCH.