Na bezdrożach ekolo: Fotowoltaika przyczyną kolejnego pożaru domu?! „Wysokie temperatury to prawdziwy test dla instalacji”

Na bezdrożach ekolo: Fotowoltaika przyczyną kolejnego pożaru domu?! „Wysokie temperatury to prawdziwy test dla instalacji”

W upalne dni fotowoltaika powinna sama się wyłączać, by nie dochodziło do jej przegrzania. [sic!! md]

Instalacja fotowoltaiczna przyczyną kolejnego pożaru domu? Wiele na to wskazuje. Doszło do tego w Strzebowiskach na Podkarpaciu.

Jak relacjonują strażacy, „po przybyciu na miejsce zdarzenia zastaliśmy w pełni rozwinięty pożar domu drewnianego. Ogniem objęty był cały parter i poddasze. Ogień wydostawał się również z obydwu ścian szczytowych” – czytamy w relacji OSP Cisna.

Akcja gaśnicza, w której uczestniczyło sześć okolicznych zastępów, przebiegała w trudnych warunkach. Nie udało się uratować płonącego domu. Żywioł ognia okazał się silniejszy. Czteroosobowa rodzina straciła cały swój dobytek. Jedna osoba została ranna – ojciec, który wynosił z płonącego domu małe dzieci. Doznał oparzeń twarzy i ręki.

Ten pożar to było coś niewyobrażalnego. Słup ognia widoczny był na drugim końcu wsi. Żar lał się tego dnia z nieba. Strażacy robili co w ich mocy, ale i tak niczego nie udało się uratować– relacjonuje w rozmowie z money.pl jedna z sąsiadek poszkodowanej rodziny.

Przyczyną tragedii mogła być instalacja fotowoltaiczna. Na finalne ustalenia trzeba jeszcze poczekać, ale niemal pewne jest, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, najpewniej właśnie fotowoltaiki.

Eksperci od tego – podobno ekologicznego – wynalazku przyznają, że podczas upałów panele produkujące prąd są znacznie bardziej awaryjne.

Wysokie temperatury powietrza są prawdziwym testem dla instalacji fotowoltaicznych. Szczególnie tych, które były kładzione samodzielnie. A takich przypadków jest wiele – mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach, mł. bryg. Dariusz Surmacz.

Temperatury paneli fotowoltaicznych osiągają w kulminacyjnym punkcie gorącego dnia nawet 80 stopni. W nocy spada ona do 20 stopni.

Różnice w temperaturach powodują, że tworzywo w złączkach często się odkształca powodując przerwanie obwodu i wystąpienie groźnego łuku elektrycznego, a w konsekwencji pożaru – tłumaczy rzecznik.

Dodaje, że w upalne dni fotowoltaika powinna sama się wyłączać, by nie dochodziło do jej przegrzania.

Osoby, które korzystają z prawidłowo podłączonej fotowoltaiki, produkują teraz mniej prądu, niż w chłodniejszym kwietniu – podaje przykład Surmacz.

Ekologizm – zniszczenie idei Kościoła i wiary chrześcijańskiej od samych jej fundamentów.

[Przypominam, bo szukanie na google już, po 4 latach, nic nie daje.Jak łatwo wymazać… Szukałem przez Firefox.. MD]

Ekologizm – zniszczenie idei Kościoła i wiary chrześcijańskiej od samych jej fundamentów…

.
Dom Meiattini w Duc in altum Neuvěřitelné: Falešná církev nastupuje k apostazi | Lumen de Lumine

Po przeczytaniu hymnu do amazońskiego raju nie rozumiemy, dlaczego jego mieszkańcy mieliby potrzebować wiary chrześcijańskiej. Wręcz przeciwnie, wyłania się fakt, że Kościół powinien zostać nawrócony przez tych tubylców. Tutaj jesteśmy daleko poza herezją. Chrześcijaństwo jest tutaj zredukowane do antropologii i ekologii. I nie jest to zaskoczeniem, ale bezpośrednią kontynuacją Evangelii gaudium i Amoris laetitita. Tak jak produkty wytwarzane w Chinach udają produkty europejskie, tak i ten produkt jest plagiatem. Przedstawia się jako chrześcijański, ale nim nie jest.

Chrześcijaństwo zdegradowane do pseudobiologii
O tym, że zapowiadany synod będzie zawierał niespodzianki i przyniesie więcej powodów do schizmy, wiadomo było od dawna. Początkowo wydawało się, że będą w nim uczestniczyć żonaci duchowni. Trzeba jednak przyznać, że “Instrumentum Laboris” znacznie przekroczyło wszelkie oczekiwania i najśmielsze wyobrażenia. Dokument postawił sobie znacznie bardziej wymagające ambicje i poważniejszy cel. Przedstawia najśmielsze, na co może odważyć się Sekretariat Synodu. Dokument proponuje i przedstawia bowiem nic innego, jak zniszczenie samej idei Kościoła i wiary chrześcijańskiej od samych jej fundamentów.

Rozcieńczanie chrześcijaństwa: wino zamienione w wodę
Mówię; “chrześcijańskie”, a nie “katolickie”, ponieważ metody i treść tego tekstu, pełne powtórzeń i obecnie niezwykle zagmatwane, w rzeczywistości niszczą same fundamenty chrześcijaństwa. Oczywiście operacja jest przeprowadzana przez solidny system, który w innych okolicznościach oznaczałby: nie zaprzeczać, ale ukrywać, nie zaprzeczać, ale ośmieszać. Czyni to w taki sposób, że czytelnik może być pod pozytywnym wrażeniem wszystkich interesujących rozważań natury ekologicznej, etnologicznej, higieniczno-zdrowotnej itp. które są tu zawarte, a wiele z nich jest nawet poprawnych. Jednak pośród tych rygorystycznych i bogatych analiz empirycznych nie mówią one nic nowego, co nie mogłoby zostać wyrażone w lepszy, bardziej dokładny i dobrze udokumentowany sposób przez eksperta. Osoba Chrystusa i Jego Ewangelia gubią się jednak i dosłownie toną w bujności natury.
Aby zilustrować relację między wiarą a kulturą, należy wprowadzić klasyczną chrystologię z pierwszych soborów ekumenicznych, które potwierdzają transcendencję boskiej Osoby Słowa w stosunku do ludzkiej natury, którą zawiera i przekształca, ale nie odwrotnie. Jednak “Instrumentum laboris” de facto wyraża w swojej podstawowej logice całkowicie odwróconą koncepcję, która w ogóle nie odpowiada chrystologicznej ortodoksji. Kiedy czytamy ten hymn na cześć raju w amazońskiej krainie (wyobrażonej jako nowy Eden nieskazitelnej niewinności i harmonii zarówno społecznej, jak i kosmicznej, a nie takiej, jaką przyniosła kultura zachodnia (por. par. 103)), niezrozumiałe jest, dlaczego i w jaki sposób ta szczególna ludzkość miałaby wierzyć we Wcielenie Syna Bożego.

Mit o wielkiej amazońskiej rzece, źródle życia, zajmuje swoje miejsce w wielkim chrystologicznym i wielkanocnym obrazie jako rzeka, która wzbiera w świątyni i, według proroka Ezechiela, “uzdrawia, gdziekolwiek płynie”. Zamiast pytać, jak zanieść orędzie Ewangelii do tych ludów i jak żywa woda Chrystusa może uzdrowić życie tej ludności, przyjmuje się tutaj za pewnik, że mają oni już to życie dzięki tradycji przodków w sytuacji nowego Edenu, a teraz sam Kościół musi przejść nawrócenie. Kościół ten musi bowiem przyjąć “amazońską twarz”, jak wielokrotnie się mówi, ale z dokumentu nie wynika jasno, czy Amazonia może przyjąć twarz i czy jest to pożądane, czy też nie.
“Instrumentum laboris” wyraża opinie, które mogą spodobać się niektórym, ale nie jest to dokument chrześcijański. Niech to będzie powiedziane bez żadnych wątpliwości. Kilka biblijnych terminów w nagłówkach paragrafów, takich jak “Kościół”, “nawrócenie”, “duszpasterstwo”, nie wystarczy, aby zagwarantować ewangeliczny charakter tekstu. Przypominają one ekrany bezpieczeństwa, ale słowo Boga żywego nie stanowi zalążka i inspiracji, na której zbudowany jest ten dokument. Wystarczy spojrzeć na przykładowy tytuł rozdziału I, części I, poświęconej tematowi życia. Tytuł nawiązuje do Ewangelii Jana 10:10: “Ja przyszedłem po to, aby mieli życie i mieli je w obfitości”. Wydawałoby się, że to dobry początek. Ale to, co następuje, nie mówi, czym jest to życie, z którym Jezus przyszedł i które przyniósł, ani że Jan mówi o “życiu wiecznym“, a to życie samo w sobie jest życiem trynitarnym danym przez Ducha Świętego. Komentując ten werset Jana, tekst jest zadowolony z zilustrowania biologicznej różnorodności Amazonii bogatą hydrografią dorzecza Amazonki i pochwałą “dobrego życia Indian”, co – oszałamiające odkrycie – oznacza centralność relacji między istotami ludzkimi a stworzeniem i zakłada “czynienie dobra” (par. 13).
Oczywiście nie rozumiemy, czy krzyż Chrystusa i Jego zmartwychwstanie są w ogóle konieczne dla tego rodzaju “dobrego życia”, które reprezentuje model. Krzyż jest wspomniany dwukrotnie, ale nigdy w odniesieniu do Chrystusa i odkupienia, ale do historii krzyża i zmartwychwstania, która polega na solidarności Kościoła z walką narodów indiańskich w obronie terytorium (ust. 33-34; 145).

Usunięcie fundamentalnej zasady – Pisma Świętego: To bardziej apostazja niż herezja
Kardynał Brandmüller w swoim komentarzu, który został już szeroko rozpowszechniony, twierdzi bezkompromisowo, że dokument jest heretycki. Trudno temu zaprzeczyć. Zwróćmy jednak uwagę na jedną rzecz, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, o jaką herezję chodzi. Historia Kościoła uczy nas, że herezje rozwijają się z kontrowersyjnych interpretacji tekstów Pisma Świętego. Heretyk z powołania, typowy heretyk, zawsze przedstawia bardziej poprawną interpretację Pisma Świętego, którego autorytetu nie kwestionuje. Dlatego też kiedyś to cytaty z Biblii jednoczyły i karmiły wszystkich. Innymi słowy, od Ariusza do Lutra i dalej, założeniem, które łączyło katolików i niekatolików, niezależnie od ortodoksji czy herezji, był zawsze niezaprzeczalny autorytet Pisma Świętego (fragmenty z Ewangelii wyrwane z kontekstu), uznawanego za natchnione Słowo, którego ważność była podstawą każdej doktryny i każdej teologii.

Nie ma jednak śladu tego biblijnego założenia w “Instrumentum laboris” Synodu w Amazonas. Promotorzy dokumentu nie podejmują najmniejszego wysiłku, aby wykazać, że to, co mówią, jest zgodne z Pismem Świętym i teologią. Mówią, że zgodnie z ich wyglądem, jedynym “miejscem teologicznym” jest “terytorium” i “wołanie ubogich”. Czytamy tutaj: “Terytorium jest miejscem teologicznym, w którym żyje wiara i które jest także szczególnym źródłem Bożego objawienia. Przestrzenie te są miejscami epifanii, w których objawia się źródło życia i mądrości dla planety, życia i mądrości, które mówią o Bogu” (par. 19; por. 144; 126e).

Oczywiście nie ma tu żadnej wzmianki o jakiejkolwiek części Pisma Świętego lub liturgii, o wielkich tradycjach apostolskich i kościelnych, które zgodnie z porządkiem ważności są pierwszymi miejscami teologicznymi, ani o innych możliwych mniejszych miejscach teologicznych, w których ich słowa mają być potwierdzone, ani nie ma żadnej wzmianki o źródłach pierwotnych. Dei Verbum i “Sacrosanctum concilium” są pokryte pędami pnącego się tropikalnego parcha lub utopione w przesuwających się piaszczystych bagnach.

Jest to zjawisko, którego nie możemy uniknąć, ponieważ jest to najważniejszy wskaźnik, który umożliwia rozpoznanie prawdziwej natury przedstawionych odchyleń, tej “zmiany paradygmatu”, którą wprowadza Instrumentum laboris. W epoce nowożytnej pojawili się już ważni prekursorzy usuwania zasady biblijnej na rzecz prymatu innych instancji. Tak zwana teologia liberalna z początku XIX wieku w sferze protestanckiej była zasadniczo próbą “usprawiedliwienia chrześcijaństwa” przed wieloma atakami współczesnej kultury i ograniczenia go “w granicach zwykłego rozumu” lub do specjalnej formy zredukowanej do ogólnego uczucia religijnego. Wiara i Kościół zostały zredukowane do ich uniwersalnej zrozumiałości w procesie racjonalnej homologii. Podstawowe słowa i pojęcia chrześcijaństwa pozostają, ale ich znaczenie jest zsekularyzowane. (…)

W świetle tych wydarzeń, które nie zostały jeszcze zakończone, należy również wziąć pod uwagę zjawisko takie jak Instrumentum laboris w sprawie Amazonii. Jest to rozpuszczenie chrześcijaństwa w antropologii, a nawet ekologii, aby nadać mu pozory akceptowalności i aprobaty ze strony ONZ oraz postmodernistycznej antyzachodniej ideologii klimatycznej. Pod tym względem diagnoza kardynała Brandmüllera jest trafna, ale natychmiast dodałbym, że jest to raczej apostazja niż herezja.
Usunięcie zasady biblijnej (tj. rezygnacja z teologii i misji), przez co fenomen misji misyjnej Kościoła w świetle Słowa Bożego zostaje zastąpiony “miejscem teologicznym” skażonym mitologią i środowiskiem, terytorium ubogich, jest porzuceniem terenu wiary, który dla Pawła i Kościoła rodzi się z kerygmatu, a nie z ekologicznego zwrotu do terytorium (termin, który powtarza się 9 razy w dokumencie). Kościół apostolski i Kościół Katolicki, który po nim nastąpił, przekazywały w swoim głoszeniu przesłanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy. Dlatego Kościół zawsze był misyjny. Ale w tym dokumencie nie ma wzmianki o tym przesłaniu. To, co mamy przed sobą, nie jest zatem wariantem chrześcijaństwa, być może nieortodoksyjnym i heretyckim, ale zjawiskiem całkowitego porzucenia wiary biblijnej, zastąpienia wiary biblijnej czymś innym, co nie ma uzasadnionego znaku dla chrześcijanina. To jak produkt importowany z Chin i sprzedawany na rynku europejskim.
Powiem więcej. Wielcy przedstawiciele liberalizmu teologicznego, o których wspomniałem, przynajmniej utrzymywali godny status chrześcijaństwa: pozostawało ono dla nich najwyższym wyrazem ludzkiego etosu religii ludzkości. W pewnym sensie nie można im było zaprzeczyć, że są chrześcijanami. Coś znacznie bardziej radykalnego dzieje się w nowej mitycznej redukcji reprezentowanej w dokumencie przedsynodalnym: Ta uprzywilejowana pozycja zostaje zniesiona. Wydaje się, że kościół (oddzielający się dopow.) ma teraz tylko jedno zadanie: chronić jako dobro to, co rzekomo jest już nieodłącznym elementem amazońskiej populacji. W ten sposób wizja chrześcijaństwa dalej rozwijanego lub realizowanego przez człowieka również zostaje utracona. Pojawia się problem prawdziwej religii, która nie ma już prawa istnieć. Tak więc również kwestia Boga, którego czczą religie: “Zachowanie, które nie jest otwarte na innych, zachowanie korporacyjne, które wiąże zbawienie wyłącznie z własnym wyznaniem, jest destrukcyjnym wyznaniem pro-niewolniczym” (par. 39). Innymi słowy: wierz w co chcesz, a i tak zostaniesz zbawiony. Coś podobnego było już w dokumencie z Abu Dhabi. Nie jest to więc wymówka.
Zjawisko kulturowe: infantylna regresja

Zastanowiwszy się nad tym, musimy stwierdzić inny fakt, nie mniej ważny i o poważnym znaczeniu, który dotyczy rzeczywistego działania (możemy zajmować się kulturą, a nie kulturą chrześcijańską). Interesujące jest to, że ten, kto jest uważany za uprzywilejowanego w Instrumentum laboris, nie jest już dorosłym logosem, który wyjaśnił i przetłumaczył “mythos” niemowlęcej epoki ludzkiej kultury, w tym mythos ‘judeo’chrześcijański, jak to miało miejsce we wszystkich liberalnych teologiach i we wszystkich oświeceniowych i pozytywistycznych redukcjach kantowskiego, leseferystycznego, heglowskiego, bultmanowskiego itp. Teraz urok wyemancypowanego wieku dorosłego przeminął, “wiek rozumu”, który stał się przewodnikiem zachodniego świata, stracił swój urok. Na jego miejsce powrócił pogardzany mitos – świat prymitywów, wiek dzieciństwa ludzkości, dobry dzikus z jego dziedzictwem po animistycznych przodkach (którego homo technologicus zazdrości, ale tak naprawdę nie zna). Po skrytykowaniu i ogłoszeniu mitu, nawet biblijnego, jako pozostałości infantylnej ludzkości, bezczeszcząc nawet rytualne praktyki Kościoła (oskarżonego o zabobonną mentalność), teraz stara się zastąpić swój opróżniony produkt i ucieka się do mitów i szamańskich rytuałów Indian amazońskich, do repertuaru przedchrześcijańskiego, ponieważ stał się on nowym paradygmatem, w którym wino wyjątkowości Chrystusa rozcieńcza się w wodzie.
Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia psychologii kulturowej jest to klasyczne zjawisko infantylnej postmodernistycznej regresji, typowe dla świata zachodniego, który nie aspiruje już do wieku dorosłości oświecenia i pozytywistycznej pamięci. Bycie dorosłym jest zbyt wymagające i zbyt nudne. Prostszy jest czysty rozum absolutny, skończył się wysiłek tworzenia pojęć. Lepiej być i instynktownym. To już nie jest wiek rozumu, ale wiek marzeń i zabawy. Grzech kamufluje tę infantylną aspirację: za uroczą niewinnością ‘puer’ kryje się głęboki nihilizm. Wystarczy pomyśleć o Nitzscheańskim nadczłowieku, który flirtował z końcem logosu i miał właśnie postać dziecka, niewinnego w swoich zabawach, dalekiego od dobra i zła, z karuzelą wiecznego powrotu: “Dionizos przeciwko Ukrzyżowanemu”! Pogański mit w miejsce chrześcijańskiego Boga. To, co infantylne, urzeka dziś, ponieważ ucieleśnia instynktowną niewinność i nieodpowiedzialność, na którą dorosły nie może sobie pozwolić.
Nie należy uważać tej diagnozy za przesadę. (…) Mityzacja nieskażonego neopogańskiego naturalizmu Indian to regres całego Zachodu i postmodernizmu. Gdzie szukać ratunku dla hipertechnologizacji, która poprzez urbanizację stała się nie do opanowania. Jak uleczyć rany wzajemnych relacji, które stają się coraz bardziej fragmentaryczne. Po pokusach “dzieci kwiatów”, oto propozycja modelu kultu bardziej ekologicznego i mniej neurotycznego: życie przeniesione do jego początków, do łuku i strzał, do szamańskich rytuałów uzdrawiania. Nowy początek! Czy każdy chce nowego początku… Jak wszystkie regresje, tak i ta nie jest samoświadoma, w przeciwnym razie wstydziłaby się samej siebie. Wręcz przeciwnie, pokazuje się w swoim imponującym geniuszu jako prorokini, tylko nieaktualna, podczas gdy wszystkie nudne strony Instrumentum laboris są koktajlem przecenionych towarów w sam raz dla (opętanych) dzieci lub bezzębnych starców, którzy tylko bełkoczą (…). Opowiadając o cudach amazońskiego terytorium, dokument pogrąża się w naiwności bez końca. Amazonia opisana w dokumencie jest konstrukcją wyimaginowanego Zachodu poszukującego zastępczych mitów skrojonych na miarę po tym, jak zniszczył własne. Autorzy powinni byli przynajmniej przeczytać stronę z “Natury maczugi” Leopardiego, by nie dać się tak banalnie uwieść syrenom Rousseau. (W podsumowaniu autor powraca do swojej wcześniejszej krytyki “Evangelii gaudium”, zauważając, jak autorzy wyciągnęli wnioski dla swojego najnowszego dzieła).


Dom Meiattini w Duc in altum Neuvěřitelné: Falešná církev nastupuje k apostazi | Lumen de Lumine


Antynomie ekologicznego rozumu. Karpie, indyki, lasy tropikalne i lodowce stały się zastępczym proletariatem. Co na to owsiki?

Antynomie ekologicznego rozumu.

Karpie, indyki, lasy tropikalne i lodowce stały się zastępczym proletariatem. Co na to owsiki?

Izabela Brodacka 11 II 2023

Wiele lat temu Józefa Hennelowa, publicystka „Tygodnika Powszechnego” (zwanego powszechnie Obłudnikiem Powszechnym) zadała bardzo rozsądne pytanie: „Czy postępuję ekologicznie wietrząc własne mieszkanie, czy wręcz przeciwnie wietrząc, wpuszczam do mieszkania spaliny? A może postępuję nieekologicznie, zatruwając wyziewami ze swego mieszkania środowisko Krakowa?”

Czy buty skórzane są ekologiczne, bo są naturalne, zdrowe i nie torturują naszych stóp, czy nie są ekologiczne, bo ich produkcja wymaga zabijania zwierząt? Futra naturalne z pewnością nie są ekologiczne, bo przeciwko używaniu futer występują „aktywiści ekologiczni”, polewając je farbą na plecach elegantek, lecz może warto się zastanowić, jak niszcząco wpływa na środowisko produkcja futer sztucznych?

Czy postępujemy ekologicznie karmiąc psa brukwią i soczewicą, czyli dręcząc zwierzę i narażając je na śmierć, czy należy  dawać mu mięso, co wiąże się z dręczeniem i zabijaniem  innych zwierząt?

Czy opakowania od jajek poplamione białkiem powinny trafić do papierów, czy do pojemnika z napisem „bio” ? 

Wielu z nas swego czasu ulegało „dziecięcej chorobie ekologizmu”. Wówczas nie była to ideologia ani szkodliwa utopia, lecz racjonalna troska o środowisko człowieka.

O to żeby nie spożywać z mięsem antybiotyków, a z chlebem środków ochrony roślin, żeby nie niszczyć Tatr, żeby nie składować odpadów radioaktywnych w jaskiniach, żeby nie przywozić do Polski śmieci z Niemiec. Naczelnym paradygmatem tak uprawianej ekologii był „zrównoważony rozwój”- cokolwiek to miałoby znaczyć.

Otrzeźwienie przyszło wkrótce. Przede wszystkim powstały liczne fundacje i stowarzyszenia z bardzo skrajnymi programami. Pamiętam  „Pracownię na rzecz wszystkich istot żywych” . Zastanawialiśmy się, czy chcą chronić również pasożyty,  bakterie i wirusy.

Poza tym wiele z tych organizacji wyspecjalizowało się w wyciąganiu pieniędzy z budżetu państwa i z międzynarodowych organizacji. Dla mnie momentem otrzeźwienia była wizyta w ekologicznym gospodarstwie prowadzonym przez sympatycznego Szwajcara ożenionego z Polką. Wizytę trzeba było oczywiście zapowiadać, a ponieważ przyjechaliśmy wcześniej, zaparkowaliśmy samochód w pobliżu jego gospodarstwa i spacerując po okolicy, widzieliśmy naszego gospodarza popijającego kawę na werandzie i prowadzącego rozmowę przez telefon komórkowy, który wówczas był w Polsce prawdziwym rarytasem. Gdy stanęliśmy w bramie, gospodarz w zniszczonych farmerkach pracowicie przerzucał widłami gnój, a gospodyni zagniatała ciasto. Podczas długiej rozmowy przekonywali nas gorąco, że żyją w zgodzie z naturą, gospodarują według tradycyjnych wzorców, nie używają żadnej elektroniki ( telefon gdzieś znikł) , nie posiadają telewizora, a dzieci uczą  w domu w ramach tak zwanego homeschooling . Jakoś udało nam się przełamać lody (czytajmy- „skuć” gospodarzy nie nadużywając osobiście procentów)  i przestali udawać amiszów. Przyznali się ze śmiechem, że nie żyją bynajmniej z gospodarstwa, lecz wyspecjalizowali się w pobieraniu grantów z wszelkich zajmujących się ekologią instytucji i programów, że dzieci nie uczą się w domu, lecz uczęszczają do prywatnych szkół za granicą, a widły, farmerki i mocno zwietrzała kupa gnoju to tylko rekwizyty przeznaczone dla mniej wnikliwych gości.

Naszych gospodarzy można było nazwać ekologicznymi pieczeniarzami, wkrótce jednak pojawiło się zjawisko ekologicznego terroryzmu, to znaczy pojawiły się ugrupowania czerpiące dochody z szantażowania przedsiębiorców i deweloperów. Za stosowne datki na rzecz fundacji czy stowarzyszenia (a może do rąk własnych) odstępowali oni od protestów uniemożliwiających prowadzenie inwestycji. Nie ma w tym nic dziwnego, Polacy wyćwiczeni w szkole rozbiorowego przetrwania wytworzyli w sobie specyficzną mentalność. Potrafili sobie radzić z komuną, radzili sobie z postkomuną i poradzą sobie– mam nadzieję- ze współczesnymi idiotyzmami. Zaniepokojenie budził również fakt wyjątkowej hojności postkomunistycznego państwa wobec tak zwanych NGO (non-government organization). Widać było, że władze traktują te organizacje jako formę skanalizowania niezależnej działalności obywateli, sposób skierowania jej na boczny tor. Popularne było wówczas hasło: „myśl globalnie- działaj lokalnie”, co oznacza: „zajmuj się ginącymi gatunkami czy bezdomnymi kotkami i pieskami, a wszystkie ważne decyzje pozostaw nam”.

Nie przyszło mi do głowy, że ochrona środowiska stanie się kiedyś groźną ideologią zastępczą wobec marksizmu, że ogarnie większość świata, a karpie, indyki, lasy tropikalne i lodowce staną się zastępczym proletariatem. Nie przyszło mi również do głowy, że będzie można terroryzować ludzi walką z globalnym ociepleniem tak, jak kiedyś terroryzowano ich dyktaturą proletariatu.

Marksizm przetransformował się ostatecznie w marksizm kulturowy, którego częścią jest ekologizm. Wdrażającym marksizm nigdy nie chodziło o losy sztandarowego proletariatu, lecz o władzę nad światem. Ekologicznym ideologom też chodzi tylko o władzę nad światem. Losy białych niedźwiedzi, porostów na Grenlandii i lodowców tak naprawdę nic ich nie obchodzą. Niestety, władzę tę uzyskali i podobnie jak marksiści generują potworne problemy, z którymi nieudolnie walczą. Walczą z kryzysem energetycznym, który sami wywołali, z nieuchronnym wkrótce brakiem żywności, spowodowanym  przez kryzys energetyczny oraz przez idiotyczny program likwidowania hodowli w imię ograniczania emisji  gazów cieplarnianych. Jak ostatnio doniosły media, ludzkość ma się przestawić na spożywanie białka pochodzącego z owadów. Nasuwają się kolejne nierozwiązalne przez swe sprzeczności problemy. Czy będzie można pozyskiwać robaki tylko z własnej łąki i czy na zbieranie robali i koników polnych z cudzych łąk i pól będzie potrzebna zgoda właściciela?

A co z pasożytami ludzkimi? Czy będzie opracowana jakaś forma recyklingu? I– to najważniejsze- czy według norm unijnych ktoś, kto ma owsiki, ma prawo, a może nawet obowiązek,  być jednocześnie producentem i konsumentem?

No i co na to owsiki?

=============================

MD:

Zaprojektowana klęska głodu. Napisz „Ekologia”, przeczytaj Ludobójstwo … “Ludzie muszą umrzeć, aby ocalić planetę”.

Zaprojektowana klęska głodu. Napisz „Ekologia”, przeczytaj Ludobójstwo …

Niemieccy rolnicy otrzymali nakaz ZMNIEJSZENIA zużycia nawozów azotowych, aby spełnić wymagania zielonych tyranów z UE


Ludzie muszą umrzeć, aby ocalić planetę”.
Mike Adams https://gloria.tv/share/hb3MoT8hoDzT21etxm6sXqKSQ

( Natural News ) W ciągu ostatniego roku zielona tyrania biurokracji UE zdołała niemal zniszczyć relacje energetyczne Europy Zachodniej z Rosją, pozostawiając kontynent zdesperowany w poszukiwaniu źródeł energii, aby utrzymać funkcjonowanie sieci energetycznej. Teraz zaopatrzenie Europy w żywność jest bezpośrednio atakowane przez liczne programy, które wydają się być zaprojektowane tak, aby położyć kres przystępnej żywności w tym samym czasie, gdy energia elektryczna staje się nieosiągalna dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.


„Niemcy zakazują rolnikom prawidłowego nawożenia gruntów, aby służyć zielonej agendzie UE”, stwierdza Breitbart.com . „Od czwartku stosowanie nawozów azotowych zostało znacznie ograniczone na dużych obszarach gruntów rolnych w Nadrenii Północnej-Westfalii” – informuje strona, odnosząc się do jednego z najbogatszych obszarów produkcji żywności w Niemczech.

Zieloni tyrani toczą wojnę z Tablicą Pierwiastków i naprawdę gardzą Azotem i Węglem
Zakaz pochodzi od unijnych biurokratów prowadzących wojnę z azotem, niezbędnym pierwiastkiem, który stanowi prawie 80% ziemskiej atmosfery i ma kluczowe znaczenie dla produkcji roślinnej. Po wypowiedzeniu wojny węglowi – który jest budulcem życia biologicznego – globaliści teraz celują w azot jako sposób na celowe wywołanie powszechnego głodu i masowej śmierci (wyludnienie).

Nawozy na bazie azotu wytwarzają żywność, która wyżywi około 4 miliardów ludzi na Ziemi (źródło: OurWorldInData.org, patrz tabela poniżej). Bez nawozów azotowych dosłownie połowa istniejącej populacji świata umarłaby z głodu. Jak dotąd niemieckim rolnikom nakazano ograniczenie zużycia azotu o 20 procent, ale to dopiero pierwszy etap. Podobnie jak w przypadku wszystkich tego typu programów, wkrótce rząd zażąda dalszych cięć i wkrótce nawozy azotowe zostaną prawie zakazane w krajach UE dzięki „religii klimatycznej”, która teraz rządzi polityką.
Rząd Sri Lanki próbował niedawno zdelegalizować import nawozów azotowych, a ten ruch kontroli doprowadził do katastrofalnego załamania gospodarki narodu, rządu, transportu, finansów i praworządności. Masowe powstania były powszechne, podczas gdy żywność z farm gniła na polach z powodu braku dostaw paliwa i funkcjonujących środków transportu. Nawet pociągi zostały wyłączone z ruchu. Sri Lanka jest punktem zerowym dla wojny ONZ z nawozami – chcą zagłodzić całą planetę :

Pełniący obowiązki dyrektora UNEP w 2019 r. oświadczył, że powodem drastycznego ograniczenia produkcji żywności jest „długotrwała ingerencja ludzkości w równowagę azotową ziemi”. Innymi słowy, “ludzie muszą umrzeć, aby ocalić planetę”. Miesiąc po tym spotkaniu wyborcy ze Sri Lanki wybrali JE Gotabaya Rajapaksa na prezydenta. Prezydent przeciwny nawozom, Rajapaksa, oświadczył bez żadnych dowodów, że nawozy syntetyczne powodują choroby nerek. Dwa lata później, w kwietniu 2021 roku, zakazał wszelkiego importu nawozów. Rajapaksa po raz kolejny oświadczył, że wszystkie „nawozy chemiczne… prowadzą do niekorzystnego wpływu na zdrowie i środowisko”, co szybko zostałoby wyeksportowane jako nowa polityka Holandii i innych krajów dążących do „zazielenia”.

„Po wprowadzeniu zakazu stosowania nawozów 85% rolników ze Sri Lanki doświadczyło strat w uprawach”, pisze Michael Shellenberger w swoim Substack. „Produkcja ryżu spadła o 20%, ceny wzrosły o 50%, a naród musiał importować zboże o wartości 450 milionów dolarów. W Rajanganaya, gdzie rolnicy uprawiają średnio zaledwie hektar (2,5 akra) ziemi, rodziny zgłosiły, że produkują połowę swoich normalnych plonów”. Najbardziej dotkniętym obszarem gospodarki żywnościowej Sri Lanki jest herbata, która przed wprowadzeniem zakazu generowała eksport o wartości 1,3 miliarda dolarów i zapewniała 71 procent krajowego importu żywności. „Po wprowadzeniu zakazu nawozów produkcja herbaty spadła o 18%, osiągając najniższy poziom od 23 lat” — dodaje Shellenberger. „Dewastujący rządowy zakaz nawozów zniszczył w ten sposób zdolność Sri Lanki do płacenia za żywność, paliwo i obsługi zadłużenia”.


Najpierw Sri Lanka, potem Europa
Unijni biurokraci byli oczywiście tego świadomi, ale w jakiś sposób doszli do wniosku, że jest to doskonały model tego, co planują zrobić z Europą: zaaranżowany głód, po którym nastąpi upadek społeczeństwa. I jeśli nie zmienią kursu, dokładnie taki wynik zamierzają osiągnąć. Z Breitbart.com: „To pokazuje, że wola ludzi nic nie znaczy dla naszego rządu” – powiedziała Breitbart komentatorka polityczna Eva Vlaardingerbroek. „Pomimo wszystkich protestów i (między)narodowych sprzeciwów, forsują to, co uważam za politykę kryminalną”. „Nasz rząd nie zaspokaja życzeń własnych obywateli, zaspokaja potrzeby globalistycznych instytucji, których interesem jest kontrolowanie dostaw żywności, aby mogły kontrolować nas” – kontynuowała. „To wielki reset w pełnej mocy”.

W Walii obywatele jedzą karmę dla psów podgrzewaną świecami
Niedobór żywności i energii osiąga alarmujące punkty krytyczne, zwłaszcza wśród ubogich. Jak donosi teraz WinePressNews.com , ludzie w Walii dosłownie jedzą karmę dla zwierząt domowych i podgrzewają takie posiłki świecami, ponieważ nie stać ich na odpowiednie jedzenie ani ogrzewanie elektryczne: Brytyjskie rodziny są tak spragnione i desperacko potrzebują jedzenia, że niektórzy zamiast tego zaczęli jeść karmę dla zwierząt domowych i rozgrzewali się przy świetle świec. Wales Online napisał: „Mr. Seed opisuje „łuk ubóstwa” rozciągający się od wschodu do zachodu Cardiff, gdzie mieszkańcy nadal borykają się z problemami finansowymi, pomimo sukcesu miasta. Powiedział, że jego klienci „pracują każdą godzinę, jak mogą”, tylko po to, by pozwolić sobie na podstawowe potrzeby, ale rosnące koszty utrzymania utrudniają to.

Ten tak zwany” łuk ubóstwa” oczywiście się rozszerza, ponieważ inflacja żywności pogarsza się, a ceny energii elektrycznej nadal rosną z powodu niedoboru energii. Co ważne, wyższe ceny żywności i energii zostały osiągnięte zgodnie z projektem w ramach nowego globalistycznego planu wyludnienia, mającego na celu pozbycie się (większości) ludzi ze świata. Niedobór żywności został wykorzystany jako broń przez ludobójczych globalistów, a tysiące gospodarstw są zmuszane do zamykania w całej UE, w tym w Holandii, gdzie ta sama wymówka dotycząca azotu jest wykorzystywana do zamykania produktywnych operacji rolniczych. Przez substack PeterSweden: Państwo holenderskie ogłosiło, że planuje przejąć około 3000 prywatnych gospodarstw rolnych, zmuszając je do sprzedaży ziemi państwu, a następnie po prostu je zamknąć. Rolnicy i rząd od miesięcy spierają się o nowe cele klimatyczne, które zmuszą tysiące rolników do sprzedaży ziemi państwu. …Rząd oszacował, że w sumie około 11 200 gospodarstw będzie musiało zostać zamkniętych, aby spełnić nowe cele klimatyczne, a kolejne 17 600 gospodarstw będzie musiało znacznie zredukować liczbę swoich zwierząt.

Fanatycy klimatyczni wypowiedzieli wojnę rolnictwu i żywności
Na początku fanatycy klimatyczni twierdzili, że CO2 jest głównym zagrożeniem dla planety Ziemia, ale teraz twierdzą, że żywność niszczy planetę. Dlatego środki produkcji żywności są systematycznie namierzane i zamykane. Wszystko to jest robione celowo, a planowanym celem jest oczywiście masowy głód i upadek. Nie jest jeszcze jasne, skąd według fanatyków klimatycznych będzie pochodzić ich żywność po celowym zamknięciu gospodarstw rolnych, ale ci biurokraci nie są znani z przewidywania konsekwencji swoich działań.

W zasadzie sekta klimatyczna jest sektą samobójczą. Ich celem jest prawie całkowita eksterminacja rasy ludzkiej na planecie ziemia, a azot jest elementem, który teraz biorą na celownik, aby spróbować usprawiedliwić swoje ludobójstwo w imię “nauki o klimacie”.

Jak donosi PeterSweden na swojej stronie Substack , rząd używa przemocy, aby powstrzymać rolników przed pokojowymi protestami: Rolnicy nie zareagowali zbyt chętnie na tę wiadomość, a rolnicy wyszli na ulice, aby zaprotestować, używając swoich traktorów do blokady. Policja użyła już ciężkiego sprzętu do przewracania traktorów z rolnikami w środku. Kiedy rolnicy spokojnie protestowali, wkroczyła policja i wrzuciła ich do czarnych furgonetek. Wiele gospodarstw w Holandii to gospodarstwa rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przetrwały okupację niemiecką dopiero teraz, by pod pretekstem zmian klimatycznych zostać przejęte przez własny rząd. To jest tyrania. Ostatnim razem, gdy coś takiego wydarzyło się za czasów Mao i Stalina, miliony ludzi zmarło z głodu. Mówiłem to już wcześniej i powiem to jeszcze raz. To jest komunizm klimatyczny.

Pełna analiza w dzisiejszym wpisie dotyczącym aktualizacji sytuacji. W dzisiejszym wystąpieniu szczegółowo omawiam ten i wiele innych tematów:
– Niemiecki rząd zmusza rolników do ograniczenia zużycia nawozów azotowych w gospodarstwach
– To jest WYMUSZONY GŁÓD, na otwartej przestrzeni
– Ludzie w Walii JEDZĄ KARMĘ DLA ZWIERZĄT, ponieważ to wszystko, na co ich stać
– Niektórzy PODGRZEWAJĄ jedzenie świecami, ponieważ nie mają prądu
– Jaką karmę dla zwierząt zjadłbyś, gdyby to była twoja ostatnia pozostała opcja?
– Mathew Crawford wyjaśnia, w jaki sposób „agenci chaosu” infiltrują ruch na rzecz wolności zdrowia
– Badania naukowe nie wykazują żadnej różnicy między maskami N95 a wysokiej klasy maskami medycznymi
– Maski materiałowe okazały się zasadniczo bezużyteczne
Sen. Rand Paul demaskuje Fauciego za współudział w masowym mordzie 7 milionów istot ludzkich
– Technologia „neuralink” Elona Muska spowodowała, że małpy obgryzały sobie palce
– Szwajcaria zakazuje pojazdów elektrycznych, gdy sieć energetyczna jest przeciążona
– Wywiad z Jamesem Roguskim

Brighteon: Situation Update, Dec. 5, 2022 – Germany farmers ordered to SLASH fertilizer usage by EU green tyrants who want FAMINE. Engineered FAMINE: German farmers ordered to SLASH nitrogen fertilizer usage to comply with EU green tyrants

Napisz Ekologia, przeczytaj Ludobójstwo – kto jest bardziej zielony od nazizmu i bolszewizmu ?

Agostino Nobile z typową dla siebie jasnością odsłania, co kryje się za nowym mitem, że Dominująca Myśl nadyma opinię publiczną. Dzięki ekologizmowi inżynierowie społeczni stworzyli najbardziej pomysłowy, perfidny i nieludzki totalitaryzm w historii Zachodu.

Piszesz ekologia, czytasz ludobójstwo.

Agostino Nobile

Najbardziej notorycznymi ekologami w najnowszej historii byli niemieccy naziści. Nakazali żołnierzom sadzić więcej drzew, jako pierwsi Europejczycy utworzyli rezerwaty przyrody i nakazali ochronę żywopłotów i innych siedlisk przyrodniczych. Adolf Hitler i inni prominentni naziści byli wegetarianami i uchwalili wiele ustaw dotyczących praw zwierząt. Studenci Uniwersytetu w Heidelbergu mieli kluby turystyki pieszej. Socjaliści również mieli takie kluby, które uważali za integralną część rozwoju charakteru młodych marksistów.Bolszewicy – Rząd radziecki chronił w równym stopniu polowania i lasy, mimo lukratywnych możliwości, jakie dawały futra. Dekret “O sezonach polowań i prawie do posiadania broni myśliwskiej” został uchwalony przez Lenina w maju 1919 roku. Dekret zakazał polowań na łosie i dzikie kozy oraz położył kres otwartym sezonom wiosną i latem. To były jedne z głównych postulatów ekologów przed rewolucją, a komuniści w pełni je spełnili. Zasady polowania były uważane za tak ważne dla Lenina, że z obrad nad powstrzymaniem Białych Armii wyrwał czas na spotkanie ze swoją prawą ręką, agronomem Podiapolskim.

Kult przyrody w Niemczech nie sięga, jak piszą niektórzy zezowaci historycy, do nowożytnego romantyzmu, lecz do plemiennego pogaństwa. Tych, żeby było jasne, którzy składali ofiary z ludzi, żeby przebłagać bogów i matkę naturę.

Nowoczesne pogaństwo narodziło się w Wielkiej Brytanii za sprawą anglikańskiego duchownego Thomasa Roberta Malthusa (1766-1834), ekonomisty i demografa, który uważał przeludnienie za śmiertelne zagrożenie dla naszej planety. Jego tezy zostały przyjęte m.in. przez pionierów biologii ewolucyjnej, takich jak C. Darwin i A. Wallace.

Trzeba też powiedzieć, że teorie nazistowskie nie biorą się znikąd. Jeszcze zanim Hitler doszedł do władzy, północna Europa i Stany Zjednoczone praktykowały eutanazję, eugenikę i „rasizm” wobec biednych i zdeformowanych. Antychrześcijański niehumanizm w umysłach protestanckich liberałów był już powszechny. Nasze pogańskie demokracje mają więc drogę utorowaną przez nazistów-maltuzjanistów/darwinistów z ubiegłego wieku. Czerpiąc z ich doświadczeń, dzisiejszy ekologizm, oprócz orwellowskiej kontroli, ma na celu przede wszystkim depopulację udawaną jako miłość i szacunek dla przyszłości naszych dzieci i Matki Ziemi.

Od lat 70. ubiegłego wieku Światowe Forum Ekonomiczne założone przez Niemca Klausa Schwaba, wspomagane przez najbogatszych ludzi na planecie, kontynuuje to, co zapoczątkowały demokracje Europy Północnej i Ameryki oraz nazizm. Przeżywamy łagodniejszy i bardziej trujący nazizm. Dla śpiochów, którzy uważają te niepodważalne fakty za teoretyków spiskowych, polecam książki Klausa Schwaba i wysłuchanie przemówienia ONZ – D.Rockefeller David Rockefeller parla del controllo della popolazione SUB ITA eng (uważaj na Bzdury, które mówi!) Ale wystarczyłoby się rozejrzeć. Ideologia ekologiczna dekonstruuje wszystkie naturalne aspekty, od sumienia po ową wolną wolę opisaną przez św. Augustyna z Hippony i ustanowioną przez demokratyczne konstytucje.

Klaus Schwab zaprezentował to jako swoje nowe logo dla swojego topowego wydarzenia. Jedynym brakującym elementem w tym wizerunku są wąsy. Dzięki ekologizmowi inżynierowie społeczni stworzyli najbardziej pomysłowy, perfidny i nieludzki totalitaryzm w historii Zachodu. Aby zapobiec narodzinom, polityka ekologiczna feminizuje mężczyzn i chłopców, maskulinizuje kobiety i dziewczynki. Legalizuje aborcję, eutanazję, eugenikę i rozprowadza narkotyki.

Ceni najbardziej szalone emocje i ośmiesza zdrowy rozsądek i godność. Wirusy, zamknięcie i szczepionki również mają za swój ostateczny cel depopulację. Rozpacz, niepewność co do przyszłości i strach to główna broń ekologicznego programu. Żaden człowiek nie jest bardziej posłuszny niż ten, który jest przerażony o życie swoich bliskich i siebie samego. Jak nauczył covid. Przestępcy nie pozostawili nic przypadkowi. Przy rozwodach i separacjach mężczyźni są surowo karani, natomiast kobiety są chronione poza granicami rozsądku.


[por.: Odwrócili swastykę.. MD]

Aby zmniejszyć liczbę ludzi, muszą zaimponować człowiekowi, że to on jest głównym sprawcą zła na ziemi. “Zanieczyszczacz, podżegacz wojenny, feministka”. W tym drugim przypadku media nigdy nie informowały o stanie odseparowanych mężczyzn, około 200 samobójstw rocznie In Italia oltre 4 milioni di padri separati Quasi il 50% patisce gravi condizioni di indigenza Nel 2016 si sono suicidati in 200 – La Finestra di Azzurra. Prawa obowiązujące na całym Zachodzie naruszają najgłębsze uczucia ojca. Zabierają mu powietrze, którym oddycha, dzieci, dom i pieniądze. W tym momencie kim jest ten wariat, który żeni się i ma dzieci? Nie trzeba chyba dodawać, że tzw. zima demograficzna i swobodny spadek liczby małżeństw nie są przypadkowe.

Zasieją nienawiść i rywalizację między mężczyznami i kobietami, aby uniemożliwić uczuciom zwieńczenie ich małżeństwem i prokreacją. Do “wypadków” wystarczy aborcja przy finansowym wsparciu państwa. W Ameryce jest takie powiedzenie: “bieda jest najczęstszym powodem aborcji, to nie jest wybór”. W rzeczywistości bogate kobiety rzadko dokonują aborcji. Dlatego ekolodzy wskazują na zubożenie narodów doraźnymi kryzysami gospodarczymi. Biedni z zamożnego świata nie chcą mieć dzieci.

Promocja homoseksualizmu służy temu samemu antynatalistycznemu celowi. Homoseksualiści, mimo że są mniejszością, której procenty nie przekraczają zera, teraz wszędzie rządzą prawem. To nie wystarczy. Ekolodzy niszczą tkankę społeczną poprzez nieregularną imigrację, co ma dodatkową korzyść. Nieregularny imigrant, jeśli znajdzie pracę, jest słabo opłacany, pozbawiając pracy zarówno tubylca, jak i legalnego imigranta.

Aby wychować do życia, które produkuje niewiele “szkodliwych dla atmosfery” emisji, zaczęto wprowadzać do obiegu karty kredytowe kontrolujące rodzaj zakupów. Jeśli okaziciel nie kupi żywności i przedmiotów ustalonych przez ideologię ekologiczną, zostanie ukarany, nawet blokadą rachunku bieżącego. Kto wie, czy jutro nie będą chcieli analizować poziomu emisji naszych odchodów, które grożą efektem cieplarnianym. Czy będziemy aresztowani w naszych toaletach?

Telewizja jak zawsze przoduje w hiperbolicznym pokazywaniu susz, powodzi, trzęsień ziemi itp. Rzeczy, które, jak widzieliśmy w poprzednim artykule, istniały zawsze, od narodzin ziemi po dzień dzisiejszy. Ostatnia nadzieja leży w racjonalności i wytrwałości mniejszości mężczyzn i kobiet wiernych chrześcijańskiej moralności, którzy sprzeciwiają się tej groteskowej, fałszywej, aberracyjnej ideologii. Agustin Noble – Marco Tosatti

Globalne ocieplenie? Pokrywa śnieżna na półkuli północnej najwyższa od 56 latW zeszłym miesiącu zakończyła się konferencja klimatyczna COP27. Światowi przywódcy przylecieli prywatnymi odrzutowcami do Egiptu, aby dyskutować o tym, jak paliwa kopalne szybko rozgrzewają planetę do punktu bez powrotu, a ludzkość jest skazana na zagładę, jeśli nie zostaną wdrożone kluczowe polityki dotyczące zmian klimatu. Podczas gdy przywódcy klimatyczni spotykali się na pustyni, listopadowe opady śniegu na półkuli północnej przekraczały średnią z pół wieku.

NOAA i Uniwersytet Rutgersa opublikowały nowe dane, które pokazują, że pokrywa śnieżna na półkuli północnej osiągnęła najwyższy poziom od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1967 roku i jest obecnie powyżej średniej z 56 lat.

Oto mapa pokrycia śniegiem Rutgers Global Snow Lab na całej półkuli północnej.
“Rozległy zakres śniegu na początku sezonu jest wskaźnikiem utrzymującego się zimna, gdy zmierzamy do zimy właściwej“, powiedział blog pogodowy Severe Weather Europe. Większość mediów głównego nurtu przeoczyła te dane, ponieważ stanowią one niewygodną prawdę dla forsowanej przez nie narracji o zmianach klimatu. Sroga zima na półkuli północnej może skomplikować sieci energetyczne w krajach zachodnich, które są zdeterminowane do zakłócenia przepływu energii poprzez nałożenie sankcji na Rosję, co zmusza świat do najgorszego kryzysu energetycznego od pokolenia. Ponieważ magazyny gazu ziemnego w USA i Europie weszły w sezon wycofywania się z rynku, zegar zaczyna działać, ponieważ poziomy magazynów mogą szybko się wyczerpać, jeśli temperatury utrzymają się poniżej średniej, co spowoduje dalszy wzrost cen energii.

ZeroHedge/Global Warming? Northern Hemisphere Snow Cover At 56-Year High

Sługa Prawdy udostępnia to

21,1 tys.7 godziny temu

Czy podczas szczytu prezesów APEC w 2022 roku wyświetlano logo swastyki?


Was a Swastika Logo Displayed at the 2022 APEC CEO Summit?

O sprawności samochodów elektrycznych i innych ich „zaletach”.

Fizyczny, w efekcie ekonomiczny brak podstaw stosowania samochodów elektrycznych.

Przy obecnym stanie techniki i technologii samochody elektryczne wykorzystują energię elektryczną zgromadzoną w akumulatorach. Jedynym prawdziwym i rzetelnym z punktu widzenia ekonomicznego i fizycznego porównaniem samochodu z silnikiem spalinowym i elektrycznym jest porównanie ich rzeczywistej sprawności energetycznej.

Sprawność energetyczną mierzy się za pomocą określenia stosunku energii uzyskanej do energii dostarczonej do określonego układu, w tym przypadku dla obu typów silnika. Dla dokładniejszego porównania wybieram sinik Diesla, ponieważ w elektrowniach produkujących energię elektryczną mogą pracować tego typu silniki, czy też turbiny. Współczesne turbiny parowe najczęściej stosowane w elektrowniach spalających paliwa kopalne mają podobne sprawności do silnika Diesla. Paliwem źródłowym dla obu samochodów jest więc paliwo kopalne czyli np. olej napędowy, tylko wtedy porównanie jest rzetelne. Przy zastosowaniu energetyki jądrowej będzie jeszcze gorzej, bo realne koszty wytwarzania energii tym sposobem są wyższe, o czym pisze w swojej książce “O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków” specjalista od energetyki jądrowej prof. Mirosław Dakowski.

Do wyliczenia w/w sprawności potrzebne będą następujące dane składowe:

– sprawność silnika Diesla to ok. ssd=0,5,

– sprawność generatora prądu elektrycznego to ok. sge=0,96,

– sprawność transformacji i przesyłu energi elektrycznej do odbiorcy to ok. stp=0,85,

– sprawność ładowania akumulatora w samochodzie to ok. sla=0,9,

– sprawność odzyskania energi elektrycznej z akumulatora to ok. soe=0,95,

– sprawność silnika elektrycznego to ok. sse=0,9,

Dla samochodu z silnikiem spalinowym Diesla mamy sprawność energetyczną równą ssd=0,5.

Dla samochodu elektrycznego mamy sprawność energetyczną równą ssd x sge x stp x sla x soe x sse = 0,31. Wniosek jest prosty, samochodem z silnikiem Diesla na tej samej ilości paliwa żródłowego przejedziemy o prawie 40 % dłuższą drogę (1 – 0,31/0,5). Gdyby wziąć pod rozwagę samochód z silnkiem benzynowym, to jego sprawność wynosi ok. 0,36, a więc nadal góruje on pod względem sprawności nad samochodem z silnikiem elektrycznym.

Ponadto nasuwa się pytanie, dlaczego eliminuje się samochody z silnikami Diesla na rzecz samochodów z silnikami benzynowymi, biorąc pod rozwagę sprawność energetyczną? Twierdzenie, że silniki Diesla bardziej zanieczyszczają atmosferę jest nieprawdziwe, ponieważ współczesne silniki tego typu z różnorakimi udoskonaleniami i filtrami mniej emitują szkodliwych substancji niż silniki benzynowe, co można sprawdzić np. w dokumentacji producentów podających emisję CO2 tych silników. Silnik Diesla ma jeszcze następujące przewagi nad silnikiem benzyowym: jest dużo bardziej trwały, a paliwo do niego stanowi znacznie większą część ich żródla (ropy naftowej) niż to jest w przyadku silnika benzynowego. Ciśnie się na usta kolejne pytanie, tym razem o uzasadnienie różnicy w cenie oleju napędowego i benzyny. W sytuacji ekstremalnej silnik Diesla będzie pracował np. z olejem roślinnym, a benzynowy … ze spirytusem – to chyba ostateczny argument dla “czytelników”, bo czytwlnictwo w narodzie nie ginie.

Nie będę tutaj poruszał innych problemów jakie sprawiają samochody z silnikami elektrycznymi, np. zasięg oraz długi czas ładowania i uttylizacja akumulatorów.

Można zastanowić się nad eliminacją strat energi powstających na skutek dostarczenia energii elektrycznej do silnika elektrycznego w samochodzie i zastosować ogniwa paliwowe, które w samym samochodzie zamieniają paliwo w energię elektryczną. Sprawność takich ogniw to 0,4 – 0,6, no i jeszcze trzeba ją pomnożyć przez sprawność silnika elektrycznego (0,9). Ponadto jest to jednak technologia dalekiej przyszłości do skutecznego zastosowania w samochodzie elektrycznym. Ale i tutaj jak na dłoni widać problem z wytworzeniem paliwa do takich ogniw, bo nie ma ich w naturze. W rzetelnym rozliczeniu mależy wziąć pod uwagę energię i koszty potrzebne do wytworzenia np. wodoru.

Oczywiste wnioski nasuwają się same. Zastępowanie samochodów z silnikiem spalinowym samochodami z silnikiem elektrycznym to zabieg czysto marketingowy, podrzucany przez cwaniaków od tzw. geszeftu mało wykształconym ludziom, lub ludziom wykształconym w “akademiach gotowania na gazie” (jak mawia Stanisław Michalkiewicz).

No i jeszcze jedno oczywiste spostrzeżenie zawsze prawdziwe: Bóg jest stwórcą idealnym, perfekcyjnym pod każdym względem, a człowiek zawsze polegnie, jeżeli będzie chciał naprawiać to co On stworzył. Dostaliśmy od naszego Stwórcy wielkie dobra na ziemi i we wszechświecie, nie marnotrawmy ich (o zgrozo cała ta “ekologia” właśnie prowadzi do oczywistego marnotrawstwa). Człowiek może jedynie próbować ułatwiać sobie życie wykorzystując racjonalnie dzieło stworzenia, nigdy nie powinien próbować naprawiać tegoż dzieła, bo to zawsze kończy się porażką lub tragedią, a każde kłamstwo wcześniej czy później zostanie obnażone… ale ci kłamcy to chyba już nawet nie potrafią się wstydzić. Nie dość, że w tych kłamstwach są wyjątkowo bezczelni to jeszcze bezwstydni.

mgr. inż Zbigniew Dworakowski 2021.11.27